(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond (krisepakke 3 - Covid-19) - Notodden kommune

Notodden kommune har gjennom Kommunal- og moderniseringsdepartementets krisepakke fase 3 blitt tildelt 1,7 millioner kroner i kommunale næringsfondsmidler.

Det åpnes nå for søknader fra både eksisterende næringsliv og gründere. Husk at søknaden må sendes før prosjektet settes i gang! 

 

PRIORITERING AV SØKNADER 

Søknader om tilskudd til prosjekter som fører til flere arbeidsplasser og verdiskaping basert på lokale utfordringer og behov skal prioriteres. 

Ved behandling av søknaden skal det også vurderes om tiltaket antas å motvirke negative virkninger av Covid 19 og at det kan settes i gang raskt. 

 

REGELVERK FOR BEHANDLING 

Søknadene behandles i tråd med EØS-regelverket om offentlig støtte. Dette innebærer at det ikke gis støtte til driftskostnader, eller til foretak i vanskeligheter. Konkurransevridning må vurderes. Tilskuddet gis i all hovedsak som “bagatellmessig støtte” hvilket innebærer at bedriften ikke kan ha mottatt offentlig tilskudd på over 200 000 Euro i løpet av en 3–års periode.

 

NETTSØKNAD

Søknad opprettes og sendes på www.regionalforvaltning.no med prosjektbeskrivelse, målsetting og kostnadsoverslag. Husk å oppgi antall årsverk bedriften har i dag og hvilken vekst prosjektet er planlagt å gi. Det må også oppgis start og sluttdato for prosjektet og hvorvidt søker har mottatt offentlig støtte tidligere.  

 

HVOR MYE KAN DET SØKES OM?

Samlet tilskudd skal som hovedregel ikke overstige 50% av søknadens kapitalbehov.
Det vil si at hvis man har prosjektkostnader på kr 200 000,- så kan man maksimalt søke om kr 100 000,- i støtte. 

 

SØKNADSFRIST 

Det kan søkes fortløpende til det er tomt for midler. Dersom det er midler tilgjengelig er siste søknadsfrist 31.12.20 

 

UTBETALING AV TILSKUDDET

Tilskuddet utbetales i all hovedsak etterskuddsvis etter rapportering og dokumentasjon av utgifter.  

 

KONTAKTINFORMASJON

For ytterligere informasjon og veiledning kan søkere kontakte:

Notodden Utvikling AS

Telefon: 350 25130

E-post: nuas@nuas.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen