(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond - Grue kommune

Kommunalt næringsfond i Grue

Grue kommunes kommunale næringsfond skal benyttes til å støtte tiltak som kan fremme etablering og videreutvikle bedrifter for å skape nye arbeidsplasser som bidrar til vekst i kommunen.

Næringsfondet skal rettes mot nyetableringer og videreutvikling av små og mellomstore bedrifter som bidrar til å fremme verdiskaping, nyskaping, markedsutvikling og arbeidsplasser. Kvinner, ungdom og innvandrere er prioriterte målgrupper.

Det kan søkes om støtte til følgende:

  • Bedriftsutvikling: Etablererstipend, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelser.
  • Investeringer i bedriften: Investeringer i spesialutstyr (ikke lett omsettelig). 

Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld, til aksjekapital eller til å dekke ordinær drift (inkludert lønnskostnader) av bedrifter. Samlet finansiering fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50 % av det totale kapitalbehovet ved etablering av prosjektet.

Søknad og søknadsfrist

Alle søknader om støtte til Grue kommunes næringsfond skal fremmes via www.regionalforvaltning.no. Søknaden skal inneholde forretningsplan, prosjektbeskrivelse med oversikt over aktiviteter og milepæler (dersom det er gjelder støtte til prosjekt), driftsbudsjett og investeringsbudsjett, samt regnskap (hvis det foreligger). 

Søknader behandles løpende. Søknadsfristene er 15.11 og 15.4 hvert år.

Søknadsfristene kunngjøres her og på kommunens hjemmeside. Ved spørsmål, kontakt ansvarlig for Grue kommunes førstelinjetjeneste for næring Haakon Gjems. epost: haakon.gjems@grue.kommune.no tel.91866236

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen