(Du er ikke pålogget) 
 

Ekstra Næringsfond 2020 - Engerdal kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Innlandet Fylkeskommune har tildelt alle kommunene ekstra midler til næringsutvikling i 2020, og Engerdals ekstra tilskudd er nå søkbart for næringsdrivende i kommunen.

Det er lagt følgende føringer for tildeling etter søknader:

* Målgruppene er bedrifter og næringsaktører

* Midlene skal benyttes til bedriftsretta støtte, og til andre næringsretta tiltak som kommunene mener er viktig for åmotvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet.

* Betydninga for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet skal vektlegges.

* Forskriften fastsetter at prosentsatsen for tilskudd som hovedregel ikke skal overstige 50%, men at det kan være mulig å tildele inntil 75%

* Det er ikke tillatt å tildele midler til å dekke løpende driftskostnader hos bedrifter eller næringsaktører

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen