(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond 2020

Treng du støtte til investering eller bedriftsutvikling i di bedrift? Eller har du eit prosjekt som profilerer fleire bedrifter i kommunen?

Askvoll kommune sitt Næringsfond skal vere eit verkemiddel i arbeidet for å styrke næringsliv og busetting i Askvoll kommune. Løyvingar av fondet skal stimulere til å skape arbeidsplassar gjennom nyskaping og innovasjon i eksisterande næringsliv, og etablering av nye verksemder i kommunen.

Søknader til næringsfondet vert løpande behandla gjennom året. Ingen søknadsfrist.

Meir informasjon: Næringsfondet i Askvoll kommune  

     

    Støtteordninger


    Flere utvalg på støtteordninger
    De siste ordningene innen