(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt Næringsfond Askvoll

Treng du støtte til investering eller bedriftsutvikling i di bedrift? Eller har du eit prosjekt som profilerer fleire bedrifter i kommunen?

Askvoll kommune sitt Næringsfond skal vere eit verkemiddel i arbeidet for å styrke næringsliv og busetting i Askvoll kommune. Løyvingar av fondet skal stimulere til å skape arbeidsplassar gjennom nyskaping og innovasjon i eksisterande næringsliv, og etablering av nye verksemder i kommunen.

Søknader til næringsfondet vert løpande behandla gjennom året. Ingen søknadsfrist.

Meir informasjon: Næringsfondet i Askvoll kommune  

   

  Støtteordninger

  Ordning
  Ekstraordinært kommunalt næringsfond Covid-19 - Steinkjer
  Steinkjer Næringsselskap AS
  Publisert og åpen: 14.07.2020  Frist: 31.12.2020
  Kommunalt næringsfond COVID19 – Stor-Elvdal kommune
  Stor-Elvdal kommune
  Publisert og åpen: 14.07.2020  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond - Sørfold kommune
  Sørfold Kommune
  Publisert og åpen: 14.07.2020  Frist: Fortløpende søknadsfrist
  Tilskudd fra kommunalt næringsfond som følge av covid-19-utbruddet
  Bindal kommune
  Publisert og åpen: 13.07.2020  Frist: 11.09.2020
  Kommunalt næringsfond Snåsa kommune
  Snåsa kommune
  Publisert og åpen: 13.07.2020  Frist: Ingen søknadsfrist
  Kommunalt næringsfond - Suldal kommune
  Suldal kommune
  Publisert og åpen: 13.07.2020  Frist: 31.12.2020
  Covid-19 midler - kommunalt næringsfond Lierne
  Næringsfondet i Indre Namdal
  Publisert og åpen: 13.07.2020  Frist: 01.09.2020
  Covid 19 - Kommunalt næringsfond Røyrvik
  Næringsfondet i Indre Namdal
  Publisert og åpen: 13.07.2020  Frist: 01.09.2020
  Høylandet; Ekstraordinært næringsfond Covid-19
  Næringsfondet i Indre Namdal
  Publisert og åpen: 10.07.2020  Frist: løpende, senest 31.12.2020
  Næringsfond Gausdal
  Gausdal kommune
  Publisert og åpen: 10.07.2020  Frist: 25.08.2020
  Fylkeskommunalt næringsfond 2020 - Korona
  Giske kommune
  Publisert og åpen: 10.07.2020  Frist: 15.08.2020
  Covid-19 midler - Nordkapp kommunes næringsfond
  Nordkapp kommune
  Publisert og åpen: 10.07.2020  Frist: 16.08.2020
  Kommunalt næringsfond - Haugesund kommune
  Haugesund kommune
  Publisert og åpen: 10.07.2020  Frist: 15.08.2020
  Covid 19 - Næringsstøtte Melhus kommune
  Melhus kommune
  Publisert og åpen: 10.07.2020  Frist: 31.08.2020
  Tysvær - ekstraordinære midler Covid-19
  Tysvær kommune, tiltaks- og næringsfond
  Publisert og åpen: 10.07.2020  Frist: 15. august, 30. september, 31. des
  Ekstraordinært næringstilskudd i Hamarøy som følge av covid-19-utbruddet
  Hamarøy kommune
  Publisert og åpen: 09.07.2020  Frist: 31.12.2020
  Næringsfond Lillehammer kommune
  Lillehammer kommune
  Publisert og åpen: 08.07.2020  Frist: 25.08.2020
  Kommunalt næringsfond - koronamidler - tiltakspakke 3 - Rindal 2020
  Rindal kommune
  Publisert og åpen: 08.07.2020  Frist: Løpende. Frist for første søknadsrunde er 12.8.20
  Inderøy kommune - næringsfond for ekstraordinære covid-19 tilskuddsmidler
  Inderøy kommune
  Publisert og åpen: 08.07.2020  Frist: 31.12.2020
  Kommmunalt næringsfond - Rennebu kommune
  Rennebu kommune
  Publisert og åpen: 07.07.2020  Frist: Løpende behandling, siste frist for å søke 31.12.
  Kommunalt næringsfond
  Kautokeino kommune
  Publisert og åpen: 07.07.2020  Frist: Fortløpende
  Kommunalt næringsfond 2020 - Overhalla kommune
  Overhalla kommune
  Publisert og åpen: 07.07.2020  Frist: Frist for første søknadsrunde 10. september 2020.
  Kommunalt næringsfond - Leka kommune
  Leka kommune
  Publisert og åpen: 07.07.2020  Frist: Løpende behandling av søknader f.o.m 1. august
  Kommunalt Næringsfond COV-19 - Namsos Kommune
  Namsos kommune
  Publisert og åpen: 07.07.2020  Frist: 31.12.2020
  Kommunalt næringsfond - ekstraordinære midlar
  Sauda kommune
  Publisert og åpen: 07.07.2020  Frist: 31.12.2020
  Kommunalt næringsfond COVID19 - Nord-Odal kommune
  Nord-Odal kommune
  Publisert og åpen: 06.07.2020  Frist: Løpende behandling av søknader fom 1. august.
  Kommunalt næringsfond 2020 - Oppdal
  Oppdal kommune
  Publisert og åpen: 06.07.2020  Frist: Første søknadsfrist er 10. august kl. 09.00
  Ekstraordinært Kommunalt næringsfond Bø kommune ifm. Covid-19
  Bø kommune
  Publisert og åpen: 06.07.2020  Frist: Løpende saksbehandling
  Kommunalt næringsfond (KNF) i Stranda kommune
  Stranda kommune, Næringsavdelinga
  Publisert og åpen: 03.07.2020  Frist: 10.09.2020
  Tiltakspakke 3- Orkland kommune
  Orkland kommune
  Publisert og åpen: 02.07.2020  Frist: Første frist er 15 juli-behandling sommeraktivitet
  Flerårig rammetilskudd kulturfestivaler og større kulturarrangement
  Innlandet fylkeskommune - Kultur
  Publisert og åpen: 01.07.2020  Frist: 15.09.2020
  Regionale tilretteleggingsmidler i landbruket - RT-midler - Trøndelag
  Trøndelag fylkeskommune
  Publisert og åpen: 01.07.2020  Frist: 15.09.2020
  Covid-19 ekstra Merkurtilskot mai-juni
  Merkur-programmet
  Publisert og åpen: 01.07.2020  Frist: 31.08.2020
  Etablering av ladestasjon for elbiler
  Innlandet fylkeskommune - Samfunnsutvikling
  Publisert og åpen: 29.06.2020  Frist: 30.09.2020
  Næringsutvikling i Innlandet
  Innlandet fylkeskommune
  Publisert og åpen: 26.06.2020  Frist: 31.12.2020
  Kommunalt næringsfond
  Kinn kommune
  Publisert og åpen: 24.06.2020  Frist: 31.12.2020
  BIO-midlar 2020
  Vestland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 22.06.2020  Frist: Søknadsfrist 10.08.2020
  Bredbåndsutbygging 2020
  Troms og Finnmark fylkeskommune
  Publisert og åpen: 18.06.2020  Frist: 05.08.2020
  Internasjonal forprosjektordning for Møre og Romsdal
  Møre og Romsdal fylkeskommune
  Publisert og åpen: 11.06.2020  Frist: 01.12.2020
  Breibandutbygging 2020 Møre og Romsdal
  Møre og Romsdal fylkeskommune
  Publisert og åpen: 09.06.2020  Frist: 20.07.2020
  Distriktsmobilisering
  Troms og Finnmark fylkeskommune
  Publisert og åpen: 09.06.2020  Frist: 15.08.2020
  Kommunalt næringsfond - Senja kommune
  Senja kommune
  Publisert og åpen: 09.06.2020  Frist: Søknadsfrist 1.april og 1.oktober
  Tilskudd til fylkesomspennende pensjonistforeninger
  Innlandet fylkeskommune - Kultur
  Publisert og åpen: 09.06.2020  Frist: 01.08.2020
  Tilskudd til organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne
  Innlandet fylkeskommune - Kultur
  Publisert og åpen: 09.06.2020  Frist: 01.08.2020
  Senja kommune - Koronatiltak
  Senja kommune
  Publisert og åpen: 08.06.2020  Frist: Løpende
  Vestfold og Telemark fylkeskommune - regionale utviklingmidler 2020
  Vestfold og Telemark fylkeskommune
  Publisert og åpen: 08.06.2020  Frist: 15.07.2020
  Kommunalt næringsfond - Vågå Kommune
  Vågå kommune
  Publisert og åpen: 08.06.2020  Frist: handsama fortløpande
  Tilskudd fra Ovddos-omstillingsprogrammet i Kautokeino
  Kautokeino kommune
  Publisert og åpen: 26.05.2020  Frist: Søknadene behandles løpende
  Kommunalt næringsfond
  Fjord kommune
  Publisert og åpen: 25.05.2020  Frist: Fortløpande - ingen særskild søknadsfrist
  TEST - Støtteordning til intern opplæring i NIK
  Vestfold og Telemark fylkeskommune
  Publisert og åpen: 20.05.2020  Frist: 01.08.2020
  Kompensasjonsordning for næringslivet i Namsos Kommune
  Namsos kommune
  Publisert og åpen: 18.05.2020  Frist: søknader behandles fortløpende
  Bredbåndstilskudd i Rogaland
  Rogaland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 18.05.2020  Frist: 01.09.2020
  Forregion - MoFI 2020
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 14.05.2020  Frist: Løpende saksbehandling
  Kvænangen lånefond
  Kvænangen kommune
  Publisert og åpen: 13.05.2020  Frist: Fortløpende
  Hurtigladere - søknad om etablering av hurtigladere til elbil i Trøndelag
  Trøndelag fylkeskommune
  Publisert og åpen: 12.05.2020  Frist: 01.09.2020
  BIO 2 Trøndelag - Støtte til Bedriftsintern opplæring (små/mellomstore bedrifter, maks 250 ansatte)
  Trøndelag fylkeskommune
  Publisert og åpen: 11.05.2020  Frist: 01.10.2020
  Tilskudd til etablereropplæring for innvandrere
  Troms og Finnmark fylkeskommune
  Publisert og åpen: 11.05.2020  Frist: 01.09.2020
  Tilskudd til mentor- og traineeordning for innvandrere
  Troms og Finnmark fylkeskommune
  Publisert og åpen: 11.05.2020  Frist: 01.09.2020
  Tilskudd til Kompetansepiloter
  Kompetanse Norge
  Publisert og åpen: 04.05.2020  Frist: 01.10.2020
  Tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO) 2020
  Vestfold og Telemark fylkeskommune
  Publisert og åpen: 30.04.2020  Frist: 15.08.2020
  Hammerfest kommune - Kontantstøtte (Korona)
  Hammerfest kommune
  Publisert og åpen: 29.04.2020  Frist: 31.12.2020
  Bedriftsintern opplæring (BIO) 2020
  Rogaland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 29.04.2020  Frist: 31.12.2020
  Tilskudd til etablering av utstyrssentraler (oppstartsmidler) - Trøndelag
  Trøndelag fylkeskommune
  Publisert og åpen: 28.04.2020  Frist: 01.09.2020
  Tilskudd til Oppgradering av utstyr for eksisterende utstyrssentraler - Trøndelag
  Trøndelag fylkeskommune
  Publisert og åpen: 28.04.2020  Frist: 01.09.2020
  Kystskogbruksmidlene
  Trøndelag fylkeskommune
  Publisert og åpen: 27.04.2020  Frist: Løpende behandling
  Kommunalt næringsfond for Namsos Kommune
  Namsos kommune
  Publisert og åpen: 23.04.2020  Frist: Ingen søknadsfrist
  Regionalt næringsfond Setesdal 2020
  Setesdal Regionråd
  Publisert og åpen: 21.04.2020  Frist: 31.12.2020
  Stimuleringsfondet
  Aukra næringsforum
  Publisert og åpen: 17.04.2020  Frist: 10.08.2020
  Kommunalt næringsfond Hyllestad
  Hyllestad kommune
  Publisert og åpen: 14.04.2020  Frist: Ein kan søkje gjennom heile året
  Kommunalt næringsfond for Sør-Fron kommune
  Sør-Fron kommune
  Publisert og åpen: 03.04.2020  Frist: Søknader tas i mot hele året, ingen frist
  Kommunalt næringsfond Ringebu kommune
  Ringebu kommune
  Publisert og åpen: 03.04.2020  Frist: Ingen søknadsfrist - fortløpende behandling
  Kommunalt næringsfond Hustadvika
  Hustadvika kommune
  Publisert og åpen: 03.04.2020  Frist: Løpende frist
  Internasjonal forprosjektordning for Viken
  Viken fylkeskommune
  Publisert og åpen: 02.04.2020  Frist: Løpende søknadsfrist
  Kommunalt næringsfond for Nord-Fron kommune
  Nord-Fron kommune
  Publisert og åpen: 01.04.2020  Frist: Ingen søknadsfrist - fortløpende behandling
  BIO 2020 - Støtte til Bedriftsintern opplæring
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 01.04.2020  Frist: Løpende behandling (Frist før 20 nov. for 2020)
  Regionalt Etablerarfond Hardanger 2020
  Hardangerrådet iks
  Publisert og åpen: 30.03.2020  Frist: Sjå www.hardanger.com
  Tilskot til kommunale klimatiltak
  Vestland fylkeskommune - Utvikling/Digitalisering
  Publisert og åpen: 30.03.2020  Frist: søknadsfrist år 2020 er 15. mai og 15. september
  Tilskot til lokale klima- og miljøtiltak
  Vestland fylkeskommune - Utvikling/Digitalisering
  Publisert og åpen: 30.03.2020  Frist: søknadsfrist år 2020 er 15. mai og 15. september
  Tilskot til utvikling av levande byer og stader i Vestland
  Vestland fylkeskommune - Utvikling/Digitalisering
  Publisert og åpen: 30.03.2020  Frist: Søknadsfrist år 2020 er 15. mai og 15. september.
  Tilskot til folkehelsearbeid i kommunane i Vestland
  Vestland fylkeskommune - Utvikling/Digitalisering
  Publisert og åpen: 30.03.2020  Frist: Søknadsfrist for år 2020 15. mai og 15 september,
  Tilskudd til Bedriftsintern opplæring
  Troms og Finnmark fylkeskommune
  Publisert og åpen: 30.03.2020  Frist: Fortløpende
  BIO 1 Trøndelag - Støtte til Bedriftsintern opplæring (små bedrifter og enkeltmannsforetak)
  Trøndelag fylkeskommune
  Publisert og åpen: 27.03.2020  Frist: 30.11.2020
  MERKUR Servicestøtte 2020
  Merkur-programmet
  Publisert og åpen: 19.03.2020  Frist: Løpende
  preFoU - tidlig-fase forskning
  Viken - tidligere Østfold fylkeskommune
  Publisert og åpen: 17.03.2020  Frist: fortløpende
  Bedriftsintern opplæring (BIO)
  Møre og Romsdal fylkeskommune
  Publisert og åpen: 16.03.2020  Frist: Løpande søknadsfrist, siste frist 2020 er 30.nov.
  Industri 4.0 Trøndelag
  Trøndelag fylkeskommune
  Publisert og åpen: 15.03.2020  Frist: 01.09.2020
  Kommunalt næringsfond
  Heim kommune
  Publisert og åpen: 11.03.2020  Frist: Fortløpende
  Kommunalt Næringsfond Askvoll
  Askvoll kommune
  Publisert og åpen: 09.03.2020  Frist: Fortløpande
  Forprosjekt nye utdanningstilbod
  Møre og Romsdal fylkeskommune
  Publisert og åpen: 06.03.2020  Frist: 31.10.2020: Frist for behandling av søknad i 2020
  Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket i Vestland 2020
  Vestland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 02.03.2020  Frist: Søknadsfrist 1. oktober 2020
  Rekruttering og kompetanseheving i landbruket i Vestland 2020
  Vestland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 02.03.2020  Frist: Søknadsfrist 1. oktober 2020
  Handlingsprogram for innovasjon og næringsutvikling i Vestland 2020
  Vestland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 02.03.2020  Frist: Søknadsfrist 15. september
  Bedriftsnettverk
  Viken fylkeskommune
  Publisert og åpen: 02.03.2020  Frist: Løpende
  Næring Viken
  Viken fylkeskommune
  Publisert og åpen: 02.03.2020  Frist: Søknad kun etter avtale med saksbehandler Viken FK
  Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond
  Møre og Romsdal fylkeskommune
  Publisert og åpen: 28.02.2020  Frist: 01.09.2020
  Tilskot til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket i Møre og Romsdal - 2020
  Møre og Romsdal fylkeskommune
  Publisert og åpen: 27.02.2020  Frist: 31.12.2099
  Fond 3 - Leirfjord kommunes eget fond
  Leirfjord kommune
  Publisert og åpen: 21.02.2020  Frist: 31.12.2020
  Fond 1 - Havbruksfondet i Leirfjord kommune
  Leirfjord kommune
  Publisert og åpen: 21.02.2020  Frist: 31.12.2020
  Bredbåndtilskudd Innlandet
  Innlandet fylkeskommune
  Publisert og åpen: 20.02.2020  Frist: 31.12.2020
  Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket - VTfk 2020
  Vestfold og Telemark fylkeskommune
  Publisert og åpen: 19.02.2020  Frist: Kontinerlig
  Kommunalt Næringsfond Hustadvika (551.60)
  Eide kommune
  Publisert og åpen: 16.02.2020  Frist: Søknader mottas fortløpende
  Støtte til prosjekter hvor det er avsatt midler i budsjettvedtak for 2020
  Vestfold og Telemark fylkeskommune
  Publisert og åpen: 13.02.2020  Frist: Løpende søknadsfrist
  Skyting av kystsel
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 11.02.2020  Frist: Se hjemmesiden til NFK for jakttidene
  Agder: Regional tilrettelegging i landbruket
  Agder fylkeskommune
  Publisert og åpen: 10.02.2020  Frist: Løpende frist (RT-midler)
  Agder: Tilskudd til regional næringsutvikling
  Agder fylkeskommune
  Publisert og åpen: 04.02.2020  Frist: Løpende søknadsfrist. Siste frist er 01.10.2020.
  N2 Leverandørutviklingsprogram for Nord-Norge
  Troms og Finnmark fylkeskommune
  Publisert og åpen: 29.01.2020  Frist: Fortløpende
  Kommunalt næringsfond 2020
  Porsanger kommune
  Publisert og åpen: 29.01.2020  Frist: 31.12.2020
  Harstad Næringsfond 2020
  Harstad kommune
  Publisert og åpen: 29.01.2020  Frist: Fortløpende
  Kommunalt næringsfond
  Nordreisa kommune
  Publisert og åpen: 28.01.2020  Frist: 30.12.2020
  Kommunalt miljøfond Nordreisa
  Nordreisa kommune
  Publisert og åpen: 28.01.2020  Frist: 30.12.2020
  Kommunalt næringsfond 2020 Kåfjord kommune
  Kåfjord-næringsfond
  Publisert og åpen: 24.01.2020  Frist: 19.11.2020
  VRI Rogaland 2020
  Rogaland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 21.01.2020  Frist: 15.01.2021
  Kommunalt næringsfond
  Vadsø kommune
  Publisert og åpen: 15.01.2020  Frist: Fortløpende
  Tysvær tiltaks- og næringsfond
  Tysvær kommune, tiltaks- og næringsfond
  Publisert og åpen: 15.01.2020  Frist: Løpende
  Konsertstøtte
  Kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune
  Publisert og åpen: 14.01.2020  Frist: Fire frister: 15.feb, 15.mai, 15.sept., 15.okt.
  Regionalt næringsfond i Rogaland
  Rogaland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 13.01.2020  Frist: 31.12.2020
  Regionale utviklingsmidler 2020 - Trøndelag fylkeskommune
  Trøndelag fylkeskommune
  Publisert og åpen: 07.01.2020  Frist: 31.12.2020
  Kommunalt næringsfond 2020
  Balsfjord kommune
  Publisert og åpen: 06.01.2020  Frist: Fortløpende saksbehandling
  Tilskudd til idrettsarrangement på nasjonalt nivå (for paraidrett på regionalt nivå)
  Trøndelag fylkeskommune
  Publisert og åpen: 03.01.2020  Frist: Fortløpende
  Utviklingstilskudd til idrett- og friluftslivsprosjekter av regional betydning
  Trøndelag fylkeskommune
  Publisert og åpen: 03.01.2020  Frist: Fortløpende
  Kommunalt næringsfond 2020
  Salangen kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2020  Frist: Løpende søknadsfrist
  Kommunalt næringsfond - Ibestad
  Ibestad kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2020  Frist: SØKNADSFRIST: 01.04.2020 og 01.10.2020.
  MERKUR Investeringsstøtte 2020
  Merkur-programmet
  Publisert og åpen: 01.01.2020  Frist: Løpende
  MERKUR Drivstoffanlegg 2020
  Merkur-programmet
  Publisert og åpen: 01.01.2020  Frist: Løpende
  MERKUR Utviklingsstøtte 2020
  Merkur-programmet
  Publisert og åpen: 01.01.2020  Frist: Løpende
  Mobilisering til forsking
  Vestland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 01.01.2020  Frist: Løpande behandling
  Kommunalt næringsfond for Båtsfjord 2020
  Båtsfjord kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2020  Frist: 31.12.2020
  Kommunalt næringsfond i Kongsvinger 2020
  Kongsvinger kommune
  Publisert og åpen: 16.11.2019  Frist: Søknadsfrister 15/2, 15/5, 15/8, 15/11
  Arnøyfondet
  Skjervøy kommune
  Publisert og åpen: 01.07.2019  Frist: Søknader behandles fortløpende
  Gründerfond
  Øksnes kommune
  Publisert og åpen: 18.06.2019  Frist: ÅPEN - LØPENDE SAKSBEHANDLING
  Næringsfond
  Gamvik kommune
  Publisert og åpen: 25.05.2019  Frist: 30.11.2020
  Kommunalt næringsfond - Gratangen kommune
  Gratangen kommune
  Publisert og åpen: 22.05.2019  Frist: Fortløpende
  Kommunalt Næringsfond
  Evenes kommune
  Publisert og åpen: 06.03.2019  Frist: Løpende
  Gründerfond Evenes
  Evenes kommune
  Publisert og åpen: 06.03.2019  Frist: Løpende
  DistriktForsk Trøndelag
  Trøndelag fylkeskommune
  Publisert og åpen: 01.03.2019  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond - Åsnes nærings- og utviklingsfond
  Åsnes kommune
  Publisert og åpen: 17.01.2019  Frist: 1. mars, 1. juni, 1. september, 1. desember
  Kommunalt næringsfond
  Lyngen kommune
  Publisert og åpen: 07.01.2019  Frist: Søknadsfrist 1. feb., 1. mai og 1. september
  Næringsfond Bodø kommune
  Bodø kommune
  Publisert og åpen: 03.01.2019  Frist: Søknadsfrister
  Ekstraordinært Kommunalt næringsfond Narvik kommune
  Narvik kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2019  Frist: 31.12.2020
  Næringsfond Høylandet kommune
  Næringsfondet i Indre Namdal
  Publisert og åpen: 01.01.2019  Frist: 31.12.2020
  Støtteordning for Partnerskapet for næringsutvikling i Østfold
  Viken - tidligere Østfold fylkeskommune
  Publisert og åpen: 03.12.2018  Frist: Løpende søknader etter anbefaling fra partnerskape
  Omstilling Indre Fosen
  Indre Fosen kommune
  Publisert og åpen: 01.12.2018  Frist: Søknader kan sendes fortløpende
  Kommunalt fiskerifond
  Vardø kommune
  Publisert og åpen: 01.11.2018  Frist: 01.01.2030
  Kommunalt miljø- og klimafond
  Vardø kommune
  Publisert og åpen: 12.10.2018  Frist: 20.07.2030
  Kommunalt byfornyelsesfond
  Vardø kommune
  Publisert og åpen: 12.10.2018  Frist: 12.10.2030
  Kommunalt havnefond
  Vardø kommune
  Publisert og åpen: 12.10.2018  Frist: 14.07.2030
  Kommunalt næringsfond
  Vardø kommune
  Publisert og åpen: 12.10.2018  Frist: 07.07.2030
  Næringslån frå Solund kommune, frå investeringsbudsjettet
  Solund kommune
  Publisert og åpen: 27.08.2018  Frist: 31.12.2020
  Omstillingsfondet - Dyrøy kommune
  Dyrøy kommune
  Publisert og åpen: 24.04.2018  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond - Målselv kommune
  Målselv kommune
  Publisert og åpen: 17.04.2018  Frist: Løpende saksbehandling
  Kommunalt Næringsfond i Fjaler
  Fjaler Næringsutvikling
  Publisert og åpen: 21.03.2018  Frist: 1. april og 1. september
  Interreg medfinansiering 2014-2020, Trøndelag
  Trøndelag fylkeskommune
  Publisert og åpen: 17.01.2018  Frist: Se søknadsfrister på nettside
  Grønn framtid - Bærekraftig verdiskapning
  Oppland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 15.11.2017  Frist: 30.09.2020
  Kommunalt næringsfond
  Vestvågøy kommune
  Publisert og åpen: 04.07.2017  Frist: 01.12.2020
  Utkantbutikker Nordland
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 13.06.2017  Frist: Søknadsfrist ila. september/oktober
  Tilskotsordning for vassmiljøtiltak i Møre og Romsdal vassregion
  Møre og Romsdal fylkeskommune
  Publisert og åpen: 30.05.2017  Frist: 31.12.2021
  Kommunalt næringsfond for Rendalen kommune
  Rendalen kommune
  Publisert og åpen: 09.05.2017  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond - Averøy
  Averøy kommune
  Publisert og åpen: 30.03.2017  Frist: Løpende
  Gründerfond Rana Utviklingsselskap
  Rana Utviklingsselskap AS
  Publisert og åpen: 08.03.2017  Frist: Løpende saksbehandling
  SAMSKAP
  Andøy kommune
  Publisert og åpen: 01.03.2017  Frist: Løpende saksbehandling
  Regionale utviklingsmidlar for Møre og Romsdal
  Møre og Romsdal fylkeskommune
  Publisert og åpen: 28.01.2017  Frist: 31.12.2099
  Utvikling-/omstillingsfond
  Sør-Varanger Utvikling AS
  Publisert og åpen: 09.01.2017  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond for Sunnfjord
  Sunnfjord Utvikling AS
  Publisert og åpen: 03.01.2017  Frist: Ingen søknadsfrist
  Kommunalt Næringsfond Åmot kommune
  Åmot kommune
  Publisert og åpen: 31.12.2016  Frist: Søknader håndteres løpende
  Kommunalt næringsfond
  Skjervøy kommune
  Publisert og åpen: 22.12.2016  Frist: Løpende saksbehandling
  Interreg ENPI CBC Kolarctic
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 04.11.2016  Frist: -
  Gründerfond Bodø
  Bodø kommune
  Publisert og åpen: 01.09.2016  Frist: Søknader behandles løpende
  Kommunalt næringsfond Karlsøy kommune
  Karlsøy kommune
  Publisert og åpen: 24.05.2016  Frist: Fortløpende
  Kommunalt næringsfond i Nord-Odal
  Nord-Odal kommune
  Publisert og åpen: 25.02.2016  Frist: Vi behandler søknader løpende
  Kommunalt næringsfond B
  Rødøy kommune
  Publisert og åpen: 10.02.2016  Frist: Rullerende søknadsfrist, behandlingstid 1-3 mnd
  Rødøy Gründerfond
  Rødøy kommune
  Publisert og åpen: 10.02.2016  Frist: Rullerende søknadsfrist, behandlingstid 1-3 mnd
  Kommunalt næringsfond - Kvæfjord kommune
  Kvæfjord kommune
  Publisert og åpen: 19.01.2016  Frist: 31.12.2020
  Omstilling Bindal - innovasjonsstøtte
  Bindal Utvikling AS
  Publisert og åpen: 15.01.2016  Frist: Løpende saksbehandling, frem til 30. november.
  Kommunale næringsfond - Sula kommune 2020
  Ålesund Kunnskapspark AS
  Publisert og åpen: 01.01.2016  Frist: Løpende
  Vikna kommunale Utviklingsfond
  Næring i Ytre Namdal iks
  Publisert og åpen: 02.12.2015  Frist: Søknadsfrist 15.02, 15.05, 15.10
  Kommunalt næringsfond Sørreisa Kommune
  Sørreisa kommune
  Publisert og åpen: 01.11.2015  Frist: Fortløpende søknadsbehandling
  Forprosjekt Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) 2014-2020
  Interreg Øresund/Kattegat/Skagerrak
  Publisert og åpen: 02.09.2015  Frist: Publisert på hjemmesiden Interreg ØKS
  Listerfondet
  Listerfondet
  Publisert og åpen: 31.08.2015  Frist: Løpende, se pub.tekst
  hoppid-fond
  Giske kommune
  Publisert og åpen: 01.08.2015  Frist: løpande behandling
  Omstilling Lierne - Lierne Utvikling AS
  Lierne kommune omstilling
  Publisert og åpen: 07.07.2015  Frist: Søknader kan sendes fortløpende
  Test-TUF ikke til søknadsbruk
  Telemark Utviklingsfond
  Publisert og åpen: 22.06.2015  Frist: Løpende søknader
  Telemark Utviklingsfond
  Telemark Utviklingsfond
  Publisert og åpen: 22.06.2015  Frist: Neste styremøte i september søknadsfrist 24.august
  RDA midler
  Aukra næringsforum
  Publisert og åpen: 01.06.2015  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond Træna kommune
  Træna kommune
  Publisert og åpen: 22.04.2015  Frist: Løpende saksbehandling
  Kommunalt næringsfond - Sortland
  Sortland kommune
  Publisert og åpen: 10.04.2015  Frist: Løpende saksbehandling
  Gründerfond Sortland
  Sortland kommune
  Publisert og åpen: 10.04.2015  Frist: Løpende saksbehandling
  Kommunalt næringsfond
  Bø kommune
  Publisert og åpen: 09.04.2015  Frist: Løpende saksbehandling
  Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Grenseløst samarbeid Forstudier
  Interreg Sverige-Norge Grenseløst Samarbeid
  Publisert og åpen: 16.03.2015  Frist: Publisert på hjemmesiden Interreg Sverige-Norge
  hoppid.no-fondet for Stranda kommune
  Stranda kommune, Næringsavdelinga
  Publisert og åpen: 11.03.2015  Frist: Kontinuerleg søknad
  Kommunalt næringsfond
  Frøya Kommune
  Publisert og åpen: 23.02.2015  Frist: Fortløpende behandling.
  Kommunalt næringsfond
  Snillfjord kommune
  Publisert og åpen: 20.02.2015  Frist: Forløpende
  Kommunalt næringsfond i Sande kommune
  Sande kommune
  Publisert og åpen: 18.02.2015  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond - Dyrøy kommune
  Dyrøy kommune
  Publisert og åpen: 18.02.2015  Frist: Behandles fortløpende i neste formannskapsmøte
  SPINE AS - (TEST) Kommunalt næringsfond seminar
  SPINE AS - Testforvalter/testfylkeskommune
  Publisert og åpen: 07.02.2015  Frist: Ingen frist, benyttes for testing.
  Kommunalt næringsfond - Storfjord
  Storfjord kommune
  Publisert og åpen: 06.02.2015  Frist: Behandles fortløpende etter 10.01,10.05 og 10.09.
  Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Nordens grønne belte
  Interreg Sverige-Norge Nordens grønne belte
  Publisert og åpen: 04.02.2015  Frist: Publiseres på www.interreg-sverige-norge.com
  Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Indre Skandinavia
  Interreg Indre Skandinavia
  Publisert og åpen: 03.02.2015  Frist: Publisert på hjemmesiden Interreg Sverige-Norge
  Kommunalt næringsfond
  Hasvik kommune
  Publisert og åpen: 14.01.2015  Frist: Fortløpende behandling
  Kommunalt næringsfond
  Nesna kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2015  Frist: Løpende saksbehandling
  Kommunale næringsfond - tidl. Ålesund kommune
  Ålesund Kunnskapspark AS
  Publisert og åpen: 01.01.2015  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond
  Nesseby kommune
  Publisert og åpen: 27.11.2014  Frist: Løpende saksbehandling
  Nesseby kommunes Samfunns- og næringsutviklingsfond
  Nesseby kommune
  Publisert og åpen: 27.11.2014  Frist: Løpende saksbehandling
  Kommualt næringsfond
  Nissedal kommune
  Publisert og åpen: 05.11.2014  Frist: Løpande frist
  251 001 12 Næringsutviklingsfondet
  Hjartdal kommune
  Publisert og åpen: 29.10.2014  Frist: Søknadar handsamast fortløpande
  Kommunalt næringsfond
  Vega kommune
  Publisert og åpen: 16.10.2014  Frist: 31.12.2025
  Regionalt etablerarfond i Sunnhordland
  Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS
  Publisert og åpen: 22.09.2014  Frist: Sjå www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no
  Omstillingsfondet
  Måsøy Næring Og Havn KF
  Publisert og åpen: 03.09.2014  Frist: Forløpende
  Kommunalt næringsfond
  Måsøy Næring Og Havn KF
  Publisert og åpen: 02.09.2014  Frist: Løpende
  Kommunalt Næringsfond
  Rissa kommune
  Publisert og åpen: 21.08.2014  Frist: Løpende søknadsfrist
  Kommunalt næringsfond i Nome
  Nome kommune
  Publisert og åpen: 13.08.2014  Frist: Ny utlysning kommer i starten av august
  Kommunalt Næringsfond - Bardu kommune
  Bardu kommune
  Publisert og åpen: 09.07.2014  Frist: Fortløpende
  Kommunalt næringsfond
  Røst kommune
  Publisert og åpen: 27.05.2014  Frist: Løpende saksbehandling.
  Kommunalt Kraftfond- Bardu kommune
  Bardu kommune
  Publisert og åpen: 25.05.2014  Frist: Fortløpende
  Kraftfond
  Stor-Elvdal kommune
  Publisert og åpen: 29.04.2014  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond
  Stor-Elvdal kommune
  Publisert og åpen: 29.04.2014  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond
  Lebesby kommune
  Publisert og åpen: 30.03.2014  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond i Bjugn kommune
  Bjugn kommune
  Publisert og åpen: 14.03.2014  Frist: Søknader behandles fortløpende
  Hammerfest kommune - Fiskerifond
  Hammerfest kommune
  Publisert og åpen: 13.03.2014  Frist: Rullerende
  Hammerfest Kommune - Næringsfond
  Hammerfest kommune
  Publisert og åpen: 11.03.2014  Frist: 1. oktober
  Kommunalt næringsfond
  Kvalsund kommune
  Publisert og åpen: 11.03.2014  Frist: Se kommunens hjemmeside
  Kommunalt næringsfond
  Karasjok kommune
  Publisert og åpen: 11.03.2014  Frist: Løpende
  Fiskerifond
  Gamvik kommune
  Publisert og åpen: 11.03.2014  Frist: 30.11.2020
  Kommunalt næringsfond
  Dønna kommune
  Publisert og åpen: 07.03.2014  Frist: 31.12.2025
  Kommunalt næringsfond
  Kragerø kommune
  Publisert og åpen: 05.03.2014  Frist: Løpende
  Kommunale næringsfond
  Kviteseid kommune
  Publisert og åpen: 05.03.2014  Frist: Løpende
  Balestrand kommune Næringsfond
  Balestrand kommune
  Publisert og åpen: 04.03.2014  Frist: Ingen søknadsfrist
  Kommunalt Næringsfond Drangedal
  Drangedal kommune
  Publisert og åpen: 28.02.2014  Frist: Løpende. Ikke midler igjen i fondet.
  Kommunalt næringsfond
  Stryn kommune
  Publisert og åpen: 27.02.2014  Frist: Ingen søknadsfrist
  Kommunalt næringsfond
  Vestnes kommune
  Publisert og åpen: 14.02.2014  Frist: 31.12.2099
  Gulen kommunale næringsfond
  Gulen kommune
  Publisert og åpen: 12.02.2014  Frist: Ingen søknadsfrist
  Kommunalt næringsfond Tana
  Tana kommune
  Publisert og åpen: 29.01.2014  Frist: Fortløpende uten søknadsfrist
  Kommunalt næringsfond
  Andøy kommune
  Publisert og åpen: 17.01.2014  Frist: Løpende saksbehandling
  Solørfondet - kommunalt næringsfond for Grue, Åsnes og Våler
  Solørfondet
  Publisert og åpen: 08.01.2014  Frist: 3 dager før saksbehandlermøte
  Femundfondet og Næringsfondet
  Engerdal kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2014  Frist: Søknader kan fremmes hele året
  Kommunale næringsfond - tidl. Skodje kommune 2020
  Ålesund Kunnskapspark AS
  Publisert og åpen: 01.01.2014  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond Vevelstad
  Vevelstad kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2014  Frist: Løpende saksbehandling.
  Aust-Agder, Regionalt Næringsfond Arendal, Froland, Grimstad
  Reg.næringsfond for Arendal, Grimstad og Froland
  Publisert og åpen: 01.01.2014  Frist: 31.12.2020
  Regionalt næringsfond - Kongsbergregionen
  Kongsbergregionen
  Publisert og åpen: 29.10.2013  Frist: Fortløpende
  Lindesnesfondet
  Lindesnesfondet
  Publisert og åpen: 12.09.2013  Frist: Fortløpende
  Kommunalt næringsfond
  Aure kommune
  Publisert og åpen: 10.05.2013  Frist: Søknadsfrister: 15.feb, 15.apr, 15.aug og 15.okt
  Kommunalt næringsfond
  Haram kommune
  Publisert og åpen: 06.05.2013  Frist: Frister 31.01, 30.04, 31.08 og 30.11
  Kommunalt Næringsfond
  Alta kommune
  Publisert og åpen: 26.03.2013  Frist: Fortløpende
  Hadsel kommunes næringsfond 2020
  Hadsel kommune
  Publisert og åpen: 12.02.2013  Frist: 31.12.2020
  Fylkeskommunalt næringsfond
  Giske kommune
  Publisert og åpen: 11.02.2013  Frist: Løpande behandling
  Kommunalt næringsfond Vågsøy 2018
  Kommunalt Næringsfond Vågsøy
  Publisert og åpen: 04.02.2013  Frist: Søknadsfrister Løpende behandling
  Aust-Agder; Regionalt næringsfond Birkenes, Iveland, Lillesand
  Reg.næringsfond for Lillesand, Birkenes og Iveland
  Publisert og åpen: 01.02.2013  Frist: Løpende behandling
  Interkommunalt næringsfond for Holtålen og Røros
  Røros kommune
  Publisert og åpen: 31.01.2013  Frist: Fortløpende søknader.
  Kommunalt næringsfond for Røros
  Røros kommune
  Publisert og åpen: 31.01.2013  Frist: Søknader behandles forløpende.
  Kommunalt næringsfond
  Øyer kommune
  Publisert og åpen: 28.01.2013  Frist: 31.12.2020
  Kommunalt næringsfond
  Værøy kommune
  Publisert og åpen: 17.01.2013  Frist: 1/2, 1/5 og 1/10 i året
  Kommunalt næringsfond KNF Os kommune
  Os kommune
  Publisert og åpen: 08.01.2013  Frist: Løpende
  Kommunale næringsfond
  Halsa kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2013  Frist: 4 søknadsfrister per år
  Aust-Agder; Regionalt næringsfond Østregionen
  Regionalt næringsfond for østregionen
  Publisert og åpen: 01.01.2013  Frist: Løpende behandling
  Kommunalt næringsfond
  Lurøy kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2013  Frist: 19. februar, 13. mai, 4. september og 28. oktober
  Kommunale Næringsfond Midtre Gauldal kommune
  Midtre Gauldal Kommune
  Publisert og åpen: 05.12.2012  Frist: 31.12.2020
  Steinkjer Kommune - lokal andel regionalt fond
  Steinkjer Næringsselskap AS
  Publisert og åpen: 20.11.2012  Frist: Søkbart hele året
  Kommunalt næringsfond
  Sykkylven kommune
  Publisert og åpen: 07.11.2012  Frist: 31.12.2020
  Kommunalt næringsfond
  Ørskog kommune
  Publisert og åpen: 26.10.2012  Frist: 31.12.2099
  Inntrøndelag regionalt næringsfond
  Steinkjer Næringsselskap AS
  Publisert og åpen: 09.10.2012  Frist: Søkbart hele året.
  Bedriftsuviklingstilskot - Kommunalt næringsfond
  Sandøy kommune
  Publisert og åpen: 27.09.2012  Frist: 31.12.2099
  Investeringar i bedrifter - Kommunalt Næringsfond
  Sandøy kommune
  Publisert og åpen: 27.09.2012  Frist: 31.12.2099
  Kommunalt næringsfond
  Vanylven Utvikling AS
  Publisert og åpen: 01.09.2012  Frist: 31.12.2099
  RDA-midlar bedriftsretta
  Vanylven Utvikling AS
  Publisert og åpen: 01.09.2012  Frist: 31.12.2099
  Næringsfondet Vekst for Tingvoll
  Tingvoll kommune
  Publisert og åpen: 08.08.2012  Frist: Vurderes fortløpende
  Kommunalt næringsfond i Bø
  Bø kommune i Telemark
  Publisert og åpen: 06.07.2012  Frist: Lite midler tilgjengelig, ta kontakt med Mtnu
  Kommunalt næringsfond
  Herøy kommune
  Publisert og åpen: 21.06.2012  Frist: Fortløpende
  SPINE AS - (TEST) Støtteordning for uttesting (Standardskjema)
  SPINE AS - Testforvalter/testfylkeskommune
  Publisert og åpen: 11.04.2012  Frist: Ingen frist, benyttes for testing.
  Kommunal næringsfond
  Øksnes kommune
  Publisert og åpen: 11.04.2012  Frist: ÅPEN - LØPENDE SAKSBEHANDLING
  Samiske tilskudd
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 21.01.2012  Frist: Løpende saksbehandling
  Tilskudd til bredbåndsutbygging
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 02.01.2012  Frist: Søknadsfrist 1. august 2020
  Statskogordningen
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 02.01.2012  Frist: Løpende saksbehandling
  Medfinansiering Interreg Nord
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 02.01.2012  Frist: -
  Landbruk (rekruttering/kompetanseheving)
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 01.01.2012  Frist: 1/4 i året
  Tilskudd til kommunal infrastruktur
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 19.12.2011  Frist: 1/3 i året

  Antall støtteordninger:
  285 aktive, 927 totalt
  Antall forvaltere:
  375 totalt
  Flere utvalg på støtteordninger
  De siste ordningene innen