(Du er ikke pålogget) 
 

Kulturtilskudd - Prosjektstøtte Nivå 1

Kulturtilskudd           

Kulturtilskudd skal bidra til å realisere Balansekunst, kulturstrategien for Trøndelag, og Trøndelagsplanens mål for kunst- og kulturfeltet. Tilskuddene skal bidra til at kunst og kulturtilbud av høy kvalitet blir tilgjengelig for Trøndelags innbyggere og stimulere til vekst og utvikling innen det profesjonelle og frivillige kunst- og kulturfeltet.

Kulturtilskudd kan blant annet være støtte til arrangement, festivaler og utvikling og produksjon av kulturuttrykk. Det kan være prosjekter innenfor scenekunst, musikk, litteratur, visuell kunst, kulturarv, med mer.  

- PROSJEKTSTØTTE NIVÅ 1 – INNTIL KR. 250.000,- Søknadsfrist: 1. oktober og 1. april

Prosjektstøtte skal generelt bidra til at kunst og kulturtilbud av høy kvalitet blir tilgjengelig for Trøndelags innbyggere, men bidra spesielt til å stimulere til vekst og utvikling innen det profesjonelle og frivillige kunst- og kulturfeltet.

Søknadsskjemaet for prosjektstøtte blir gjort tilgjengelig cirka en måned før neste søknadsfrist. Alle tiltak som søker om beløp over kr 100?000,- skal kontakte fylkeskommunen ved opprettelse av søknad. Dette for å kvalitetssikre prosjekts innhold og budsjett, i forhold til formålet med ordningen.

Les retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak før du begynner å fylle ut søknaden og benytt gjerne hjelpetekst i skjemaet under utfylling.

Ved spørsmål om innhold i søknaden:

Richard Susegg Kvarving, telefon 917 27 571, e-post: rickv@trondelagfylke.no

Ved tekniske utfordringer:

Bjarne Bull-Berg, telefon 450 23 935, e-post: bjabu@trondelagfylke.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen