(Du er ikke pålogget) 
 

Kulturtilskudd - Prosjektstøtte Nivå 1

Opprett ny søknad på støtteordning

Kulturtilskudd           

Kulturtilskudd skal bidra til å realisere Balansekunst, kulturstrategien for Trøndelag, og Trøndelagsplanens mål for kunst- og kulturfeltet. Tilskuddene skal bidra til at kunst og kulturtilbud av høy kvalitet blir tilgjengelig for Trøndelags innbyggere og stimulere til vekst og utvikling innen det profesjonelle og frivillige kunst- og kulturfeltet.

Kulturtilskudd kan blant annet være støtte til arrangement, festivaler og utvikling og produksjon av kulturuttrykk. Det kan være prosjekter innenfor scenekunst, musikk, litteratur, visuell kunst, kulturarv, med mer.  

1. PROSJEKTSTØTTE NIVÅ 1 – INNTIL KR. 250.000,- Søknadsfrist: 1. oktober og 1. april

Prosjektstøtte skal generelt bidra til at kunst og kulturtilbud av høy kvalitet blir tilgjengelig for Trøndelags innbyggere, men bidra spesielt til å stimulere til vekst og utvikling innen det profesjonelle og frivillige kunst- og kulturfeltet.

Søknadsskjemaet for prosjektstøtte blir gjort tilgjengelig cirka en måned før neste søknadsfrist. Alle tiltak som søker om beløp over kr 100 000,- skal kontakte fylkeskommunen før innsendelse av søknad.

Les retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak før du begynner å fylle ut søknaden og benytt gjerne hjelpetekst i skjemaet under utfylling.

Ved spørsmål om innhold i søknaden:

Richard Susegg Kvarving, telefon 917 27 571, e-post: rickv@trondelagfylke.no

Ved tekniske utfordringer:

Bjarne Bull-Berg, telefon 450 23 935, e-post: bjabu@trondelagfylke.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen