(Du er ikke pålogget) 
 

Kulturtilskudd - Prosjektstøtte Nivå 2

Opprett ny søknad på støtteordning

Kulturtilskudd           

Kulturtilskudd skal bidra til å realisere Balansekunst, kulturstrategien for Trøndelag, og Trøndelagsplanens mål for kunst- og kulturfeltet. Tilskuddene skal bidra til at kunst og kulturtilbud av høy kvalitet blir tilgjengelig for Trøndelags innbyggere og stimulere til vekst og utvikling innen det profesjonelle og frivillige kunst- og kulturfeltet.

Kulturtilskudd kan blant annet være støtte til arrangement, festivaler og utvikling og produksjon av kulturuttrykk. Det kan være prosjekter innenfor scenekunst, musikk, litteratur, visuell kunst, kulturarv, med mer.  

1. PROSJEKTSTØTTE NIVÅ 2 – INNTIL KR. 400.000,- Søknadsfrist: 1. oktober og 1. april

Prosjektstøtte nivå 2 skal generelt bidra til at kunst og kulturtilbud av høy kvalitet blir tilgjengelig for Trøndelags innbyggere, men bidra spesielt til å stimulere til vekst og utvikling innen det profesjonelle og frivillige kunst- og kulturfeltet gjennom systematisk arbeid. Dette vil typisk være festivaler, eller arrangement, som eksempelvis:

  • arbeider ut over det generelle og som grenser mot spesialiserte institusjoner eller organisasjoner
  • er profesjonalisert i drift og organisasjon.
  • er høyt prioritert av egen kommune, og gjerne også nasjonalt
  • bidrar aktivt i utviklingen innenfor sitt felt gjennom samhandling med utdanningsinstitusjoner, systematisk talentutvikling, kontinuerlig publikumsutvikling, utvikling av regional kulturnæring og kunstnerisk nyskaping.

Det vil være mulig å opprette søknad på støtteordningen cirka en måned før søknadsfrist. Alle som søker nivå 2 skal kontakte fylkeskommunen før innsendelse av søknad.

Les retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak før du begynner å fylle ut søknaden og benytt gjerne hjelpetekst i skjemaet under utfylling.

 

Ved spørsmål om innhold i søknaden:

Richard Susegg Kvarving, telefon 917 27 571, e-post: rickv@trondelagfylke.no

Ved tekniske utfordringer:

Bjarne Bull-Berg, telefon 450 23 935, e-post: bjabu@trondelagfylke.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen