(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond Lavangen Covid- 19

Lavangen kommune har fått tildelt kr 1 700 000,- fra Troms og Finnmark fylkeskommune, til kommunalt næringsfond. Disse midlene er en engangsbevilling til kommuner som er hardt rammet i etterkant av utbruddet Covid-19. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

 

 Målgruppen er bedrifter og næringsaktører, og de som tilrettelegger for næringsutvikling. Midlene skal brukes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet.  For denne tildelingen gjelder “Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av Covid-19-utbruddet".

 

Søknadene må sendes via søknadsportalen regionalforvaltning.no.

 

Spørsmål om tilskuddsordningen kan stilles til Lavangen kommune v/Christian Ekeland 950 73 988 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen