(Du er ikke pålogget) 
 

Ekstraordinær tildeling av kommunalt næringsfond

Ekstraordinær tildeling til kommunalt næringsfond – 1,2 MNOK til Sør-Aurdal kommune

Idetavle - Klikk for stort bilde

Sør-Aurdal kommune har fått tildelt nesten 1,2 millioner kroner.
Midlene skal forvaltes i tråd med "Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet» 

 

Om ordninga: 

 • Tilskuddet kan gis til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører med adresse i Sør-Aurdal kommune.

 • Tilskuddet skal normalt ikke overstige 50% av prosjektets kapitalbehov, og midlene utbetales etterskuddsvis basert på rapportering.

 • Støtten skal ikke gå til drift eller til bedrifter i "økonomiske vansker".

 • Midlene skal brukes til bedriftsretta støtte og til andre næringsretta tiltak som kommunen mener er viktige for å motvirke negative konsekvenser av korona-viruset.

 • Betydning av arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet skal vektlegges.

 • Tilskuddet skal være i tråd med regler for offentlig støtte.

  I vurderinga av søknadene om tilskudd skal det legges vekt på: 

 • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

 • I hvor stor grad bedriftsretta tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsretta tiltak kan motvirke negative virkninger av Covid-19.

 • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

   

  Tilskuddssøker må søke elektronisk på portalen www.regionalforvaltning.no. Ordningen er søkbar og åpen for registrering søknader fra 9. september 2020.

  næringsrådgiver stig.solbrekken@sor-aurdal.kommune.no /47391295 

   

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen