(Du er ikke pålogget) 
 

Ekstraordinære fondsmidler Gamvik kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Gamvik kommune har mottatt 1.7 millioner kroner i ekstra næringsfondsmidler som følge av koronapandemien. I tildelinga er det nå åpnet for bagatellmessig støtte. Det vil si at man kan søke etableringsstøtte og investeringsstøtte. Reglene for hvor mye støtte som kan gis og til hvilke tiltak som er støtteberettiget er derimot omfattende, men kommunen vil i en søknadsprosess være behjelpelig med veiledning. Som hovedregel skal tilskudd bidra til nye arbeidsplasser eller sikring av eksisterende arbeidsplasser.

Vi har tidligere gitt tilskudd til kjøp av fiskebåt eller kvoter. Det gjelder fortsatt. Dersom man ønsker driftsstøtte grunnet tapt omsetting ber vi om at man benytter seg av nasjonale støtteordninger. Hvis man ønsker å kjøpe av tjenester fra ekstern konsulent for hjelp til slike søknader vil det bli gitt tilskudd til det.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen