(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond grunnet Covid19 - Hattfjelldal kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

COVID 19 - Kommunalt næringsfond - Hattfjelldal kommune 

Hattfjelldal kommune har fått tildelt ca. kr. 1 million i ekstraordinært tilskudd til kommunalt næringsfond.

Midlene skal forvaltes i tråd med "Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet". https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-06-30-1437

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktige for å motvirke negative virkninger av korona-viruset.

Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen