(Du er ikke pålogget) 
 

Steigen kommune koronamidler næringsfond

Opprett ny søknad på støtteordning

Midlene skal bidra til at kommunene kan legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere, andre næringsaktører og unntaksvis kommunen selv. 
I vurdering av søknadene om tilskudd skal følgende vektlegges:
I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial

I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet

Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen