(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond 2020-Covid-19 tiltak - Kviteseid kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Kviteseid kommune har motteke kr 1 400 000 i samband med utbrot av Covid-19 - krisepakke 3.

Verksemder og næringsaktørar kan søke om midlar som fremmar auka aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringar, behov og potensiale.

* Verksemda må ha kontoradresse i kommunen

* Verksemda må levere rein skatteattest

* Verksemda må levere rekneskap for 2019

* Søknaden må vise til tiltak som opprettheld eller skapar nye arbeidsplassar eller anna verdiskaping

* Søknaden må sendast gjennom www.regionalforvaltning.no   

Kommunen vil prioritere søknadar ut frå korleis tiltaka bidereg til:

Utvikling i sysselsetting og tal på arbeidsplassar

Utvikling i vediskaping og økonomisk aktivitet

Søknadsfrist 1. november 2020

Kontaktperson:

Elisabeth lid

elisabeth.lid@kviteseid.kommune.no

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen