(Du er ikke pålogget) 
 

Attraktive tettstader i bygdene - kring villreinfjellet Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane og Austheia

Dette er ei regional støtteordning finansiert med midlar frå Miljødirektoratet og Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland og Vestland fylkeskommunar.

Intensjonen er å følgje opp satsingsområdet bygde- og næringsutvikling i Heiplanen. Støtteordninga er forankra i handlingsprogrammet 2020-2023 til Heiplanen. Målet er å vidareutvikle og oppretthalde levande bygde- og grendesentra kring villreinfjellet. Støtteordninga har som hovudføremål å styrke attraksjonskrafta til bygde- og grendesentra med å legge til rette for opplevingar og aktivitetar som spelar på lag med natur- og kulturkvalitetane til villreinfjellet.

Det er kommunane som er med i Heiplanen som kan søkje om økonomisk støtte. Heiplanen vart vedtatt før kommunereforma. Det tyder at Sandnes kommune kan søkja om økonomisk støtte til utvikling av bygde- og grendesentra i tidlegare Forsand kommune. Det same gjeld Ullensvang kommune som kan søkja for grende - og bygdesentra i tidlegare Odda kommune.

 

Søknadsfrist 15. januar 2021.

 

Om de treng hjelp til å utforme søknad kan de kontakte

Lene Hennum, Vestfold og Telemark fylkeskommune

Bjørg Hellem, Agder fylkeskommune

Sissel Bakke, Rogaland fylkeskommune

Snorre Waage, Vestland fylkeskommune

 

Om de treng hjelp til å bruka søkarportalen kan de kontakte:

Torhild Haugen, Rogaland fylkeskommune, telefon 51 51 69 28

 

Retningslinene til støtteordninga finn de her

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen