(Du er ikke pålogget) 
 

Visuell kunst - opphold i Nordland

Opprett ny søknad på støtteordning


Visuell kunst - opphold i Nordland

Formål

 • Bidra til at kunstnere innenfor et bredt spekter får mulighet til opphold i Nordland.
 • Fremme kunstnerisk virksomhet med utgangspunkt i Nordland.
 • Økt internasjonalisering, sette Nordland på kartet.

Hvem kan søke

 • Organisasjoner
 • Kommuner og samarbeidende nettverk.

Hva kan støttes

 • Stipend for kunstnere som kommer til Nordland i en AIR-ordning (Artist in Residence).
 • Reiser for kunstnere til Nordland.
 • Deler av administrative kostnader.
 • Forprosjekt for etablering av en AiR-ordning.                                                                                             
 • NB! Utbygging eller bygningsmessig tilrettelegging av oppholdssted støttes ikke.

Bakgrunnen for AiR her – side 12 i dokumentet.    

Vilkår

 • At søker har etablert eller skal etablere AiR-ordning i Nordland.
 • At søker har lokaler for bolig og arbeidsted/atelier.
 • Det må foreligge en plan for drift.
 • Etablert samarbeid eller finansiering fra kommune eller andre støtteordninger. Nordland fylkeskommune bidrar ikke til full finansiering.

Støttenivå

Nordland fylkeskommune bidrar ikke til fullfinansiering, det må påregnes egenandel eller delfinansiering fra andre instanser.

Krav til søknad

Søknaden skal inneholde en prosjektbeskrivelse, budsjett og finansieringsplan. 

Søknadsfrist

1. mars (ved midnatt)

 

__________________________________________________________________________________________________

Maria Lyngstad Willassen
Rådgiver kunst-og kulturutvikling
Mobil 971 71 575
 
Astrid Kristine Stensønes Arnøy
Rådgiver
E-post astarn@nfk.no
Mobil 991 51 872

______________________________________

For teknisk bistand kontakt:

Jørgen Eliassen
Superbruker søknadsystem. Bistand til brukere av regionalforvaltning.no
E-post jorgel@nfk.no
Telefon 75 65 03 99

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen