(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning bedrifter i Grue 2021

Kommunal kompensasjonsordning til lokale bedrifter

Kompensasjonsordning for bedrifter som er rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak

Grue kommune har fått tildelt midler som skal sette kommunen bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Midlene tildeles med henvisning til KMD prop. 79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien.

Målet for tilskuddet og krav til bruk av tilskuddet

 Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak 

Tildelingskriterier

  • Støtte gis til næringer med kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging
  • Primært gis støtte til virksomheter med hovednæring innenfor reiseliv-, arrangement- og serveringsnæringene
  • Destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021 kan også søke
  • Tilskuddet skal kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte uavhengig av den lokale situasjonen. Det kan komme føringer for behandling av søknader etter politiske vedtak i Grue kommune.

Søknadsfrist 18.4.21

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen