(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning - 1822 Leirfjord

Kompensasjonsordning for bedrifter som er spesielt hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak i Leirfjord kommune – Covid-19.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet tildelte i desember 2021 midler til kommunene for å kompensere lokale bedrifter som er rammet av smitteverntiltak. Leirfjord kommune har i denne runden fått tildelt kr.277.000 av kompensasjonsordningen.

Målet med ordningen er å sette kommunen raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig ramma av lokale og nasjonale smitteverntiltak. Målgruppa er små- og mellomstore virksomheter med forretningsadresse i Leirfjord.

Hva kan det søkes om

Det kan søkes om støtte til dokumentert tap av omsetning, dokumenterte økte kostnader knyttet til Covid-19, dokumentert tap av varer/avbestillinger o.l. I denne omgangen er det dekning av kostander og tap som er knyttet til 2021, og/eller januar 2022, sammenlignet med 2019 og/eller januar 2020. Nødvendige vedlegg vil være redegjørelse for hvorfor bedriften er rammet av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak samt regnskapstall som underbygger søknaden.

Søknadsfrist

Fredag 18. februar 2022.

Vurdering og behandling av søknader

Plan- og næringsutvalget i Leirfjord kommune behandler innkomne søknader samlet etter innstilling fra administrasjonen.

Hvordan søke støtte

Søknad sendes elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no.

Dersom du ikke har søkt tidligere må du registrere deg som søker. Stikkord for søk på ordning: «Leirfjord», «kommunal kompensasjonsordning».

Annen informasjon

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetslova.

Ordninga følger regler i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om utlysing, saksbehandling, klage, kontroll m.m.

Kontaktperson

For spørsmål og hjelp i søknadsprosessen, ta kontakt med Arne Grimstad Blyseth, arne.blyseth@leirfjord.kommune.no, tlf. 75074209/91826956.


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen