(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Opprett ny søknad på støtteordning

Midt-Telemark kommune har fått tildelt en ny bevilgning (3. runde) på 2 625 000,- i forbindelse med Covid-19 situasjonen. 

Målgruppen for bevilgningen er bedrifter og næringsaktører, og midlene skal i hovedsak brukes på tiltak for lokale bedrifter som er rammet av strenge smitteverntiltak.
Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters tap og økte kostnader som følge av Covid-19 situasjonen.
Bedrifter i disse bransjer kan søke: 

  • overnattings- og serveringsbransjen
  • sports- og fritidsvirksomheter (utenom idrettslag)
  • detaljhandel (utenom dagligvare) 
  • annen tjenesteytende næring  

Søknader fra virksomheter som faller utenfor generelle kompensasjonsordninger vil bli prioritert.

Vedlegg til søknad: 

  • Skjema for tilleggsopplysninger – LAST NED MAL HER! 
  • Halvårsregnskap for 1.halvår 2021

Søknader blir behandlet fortløpende. Søknadsfrist er 6. oktober. 

Kontaktpersoner for spørsmål:
Karsten Pedersen, karsten@mtnu.no, 938 92 242
Ann Kristin Ødegård, ann.kristin@mtnu.no, 919 10 797 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen