(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Nome kommune har fått tildelt en ekstra bevilgning på 595 809,- i forbindelse med Covid-19 situasjonen. 

Målgruppen for bevilgningen er bedrifter og næringsaktører, og midlene skal i hovedsak brukes på tiltak for lokale bedrifter som er rammet av strenge smitteverntiltak. 
Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. 

Søknader fra virksomheter som faller utenfor generelle kompensasjonsordninger vil derfor prioriteres. 
Vi ønsker gjerne at andre virksomheter som er i omstilling eller har nye prosjekter som følge av pandemien tar kontakt direkte med oss. 

Vedlegg til søknad: 

 
  • Skjema for tilleggsopplysninger – LAST NED MAL HER! 

  • Regnskap for 2020 (foreløpig regnskap godkjennes hvis dette ikke er klart) 

 

 

Maks støttebeløp det kan søkes om er 100 000,- 

Søknadsfrist er 09.04.2021. 

 

Kontaktpersoner for spørsmål: 
Karsten Pedersen, karsten@mtnu.no, 938 92 242 
Ann Kristin Ødegård, ann.kristin@mtnu.no, 919 10 797 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen