(Du er ikke pålogget) 
 

Orkland kommune - Kommunal kompensasjonsordning

Opprett ny søknad på støtteordning

Orkland kommune har mottatt kr 1.682.089 fra kommunal og moderninseringsdepartementet.

Formålet med støtten er å sette kommunen raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. 
 • Ordningen skal fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. 
 • Kommunen skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.  
 • Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021. 
 

Krav til søknad:

Søknaden må ha vedlagt dokumentasjon på tap som følge av smitteverntiltak og stenging, inkludert erklæring fra regnskapsfører/revisor, så som: 

tapte inntekter knytt til nedstegning i forhold til offentlige smittevernkrav
ekstra kostnader til smitteverntiltak
andre kostnader  

Søknaden må fylles inn og sendes på regionalforvaltning.no - Søk etter Orkland kommune - kommunal kompensasjonsordning.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen