(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter mars-2021  – UTLYSNING!

Hitra kommune har fått tildelt midler som skal sette kommunen bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Midlene tildeles med henvisning til KMD prop. 79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien.

Pengene skal kompensere lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak og avhjelpe lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor andre kompensasjonsordninger.

Se tilskuddsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD): (Brev fra KMD)

 

Søknad

Søknad opprettes i www.regionalforvaltning.no

  1. Opprett bruker (hvis du ikke allerede har bruker) – Logg inn
  2. Søk opp støtteordning – søk på "Hitra" – velg Kommunal kompensasjonsordning
  3.  Fyll ut alle felt – legg ved vedlegg og send inn

Informasjon om økonomi:

  1. Tapte inntekter knyttet til nedstenging av virksomheten i forbindelse med Covid 19
  2. Har opplevd pålagt nedstenging og er særlig hardt rammet
  3. Oversikt over ekstra kostnader til smitteverntiltak
  4. Andre kostnader

Det kan tildeles maksimalt kr.  75 000,- pr. søker og maksimalt 60 % av de dokumenterte tap av inntekter.

Utskrift av regnskap, forklaring eller annen dokumentasjon lastes opp som vedlegg.
Det må også oppgis annen offentlig støtte som er mottatt, herunder om der er mottatt støtter fra andre kompensasjonsordninger.
Skatteattest skal legges ved. Det er krav om at det ikke er skyldig offentlige skatter og avgifter.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen