(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning (Covid-19) - Hattfjelldal kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Kort om ordningen
Hattfjelldal kommune har fått tildelt  kr. 250 000,- i ekstra bevilgning i forbindelse med Covid-19 situasjonen.

Målet med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak,
og som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.
Se tilskuddsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD): (Brev fra KMD)

Søknadsfrist er 01.05.21

 

Hvem kan søke om midler?
Alle lokale virksomheter kan søke, som er rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak med virksomhetsadresse i Hattfjelldal kommune. 

Ordningen retter seg særlig mot virksomheter som har fått påbud om å holde helt eller delvis stengt, eller på andre måter er blitt pålagt begrensninger i sin næringsvirksomhet,
og som har medført svikt i omsetning eller økte kostnader.

Hva kan det søkes om?
Økonomisk kompensasjon for dekke kostnader eller tap som følge av nedstenging og smitteverntiltak. 
Det forutsettes at virksomheten ikke blir kompensert via andre ordninger.

Det er ikke fastsatt et maksimalt søknadsbeløp. Det vil avgjøres etter gjennomgang av alle søknadene for å oppnå størst mulig sysselsetning og ringvirkninger.

Det kan ikke søkes om kompensasjon i både svikt i omsetning og samtidig søke kompensasjon for å dekke økte kostnader (altså dobbelt opp). Det kan heller ikke søkes midler til investering, kapitalforøkelse, skatt, merverdiavgift og offentlig avgifter, avdrag på lån, renter og finanskostnader, eller tap på fordringer (som ikke er dokumenterbart direkte følge av pandemien).

Vær oppmerksom på at midlene som tildeles anses som offentlig støtte, og faller inn under regelverket for «bagatellmessig støtte».
For å kunne motta midler fra kommunen, må virksomheten ikke motta mer enn 200 000 euro i støtte fra det offentlige de siste tre regnskapsårene.
Det er virksomheten som har ansvar å følge opp totalbeløpet og holde seg innenfor rammen.

Dette må dere ha klart når dere søker
Før dere søker bør dere ha klare følgende obligatoriske opplysninger:
• Organisasjonsnummer
• Antall ansatte og antall årsverk i bedriften (Oppgis i søknaden under tekstfelt "Prosjektbeskriftelse")
• Kontonummer til virksomheten som eventuelle tildeling ønskes overført til
• Dokumentasjon av svikt i omsetning eller tap som følge av økte kostnader
• Dersom dere har mottatt offentlig støtte de siste tre årene som faller inn under bagatellmessig støtte, må dette oppgis i søknaden (årstall, beløp og støttegiver).

NB! Virksomheten kan ikke ha mottatt over 200 tusen euro over de siste tre årene.


Søknadsskjema
Søknad om midler gjøres ved å fylle ut elektronisk søknad via portalen www.regionalforvaltning.no

Søk opp ordningen: «Kommunal kompensasjonsordning (Covid-19) - Hattfjelldal kommune»

Obligatoriske faner (må fylles ut):
1. Søknadsopplysninger
2. Kontaktopplysninger
4. Økonomi

Frivillige faner (må ikke fylles ut):
3. Spesifikasjoner
5. Geografi
6. Vedlegg - Her lastes også opp dokumentasjon som vedlegg til søknaden

NB! Felt som ikke er relevante for søknaden - fylles ikke ut!

Søknadsfrist
Søknadsfrist er 01.05.21

 

Kontaktinformasjon
Hattfjelldal Vekst v/Øyvind Nes: oyvind.nes@hattfjelldalvekst.no, (992 69 98)

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen