(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskot til å utvikle større regionale samarbeidssøknader til nasjonale og internasjonale ordningar

Opprett ny søknad på støtteordning

Vestland fylkeskommune lyser ut 1 million kronar til å utvikle større regionale samarbeidssøknader til nasjonale og internasjonale ordningar innan berekraftig verdiskaping

Aktørar i Vestland fylke kan søkje om inntil 100.000 kr. til å utvikle større søknader til nasjonale og internasjonale ordningar, som kan bidra til realisering av Handlingsprogram 2022-2025 for Berekraftig verdiskaping – Regional plan for innovasjon og næringsutvikling.


Sjå utlysninga på heimesida til Vestland fylkeskommune  for meir informasjon om kven som kan søkje, vilkår m.m.  

 

Søknadsfrist: Løpande

Sakshandsamingstid: inntil 3 veker (frå og med 1. august)   

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen