(Du er ikke pålogget) 
 

Balsfjord kommune - Kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Kompensasjonsordning til Lokale virksomheter

 
Balsfjordkommune har fått tildelt kr 509 774,- i statlige midler til kommunal kompensasjonsordning for lokalebedrifter.

"Disse pengene skal fordeles på en rask og enkel måte, slik at bedrifter som ligger med brukket rygg vil kunne komme seg gjennom krisen», sier Linda Hofstad Helleland, distrikts- og digitaliseringsminister.

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.
Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokalevirksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.
Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strengesmitteverntiltak.
Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomhetskostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.
Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.
Målgruppa er lokale små- og mellomstore virksomheter med forretningsadresse i Balsfjord.

Søknaden må dokumentere tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, samt tidligere kompensasjonsordninger.
Søknadsfrist er 15. april 2021

Vurdering av søknader:

Formannskapet i Balsfjord kommune behandler de innkomne søknadene 29. april 2021 etter innstilling fra administrasjonen.
For ytterligere informasjon, se her: https://www.regjeringen.no/contentassets/25112a24a5764908bec35e653933a066/tilskuddsbrev-kommunal-kompensasjonsordning-.pdf
Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter (regjeringen.no)
Hvordan søke støtte?

Søknad sendes elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no. 
Ta kontakt med oss om du har spørsmål.

Lillian Pedersen
epost: Lillian.pedersen@balsfjord.kommune.no Tlf 975 97 570
Kommunalsjef organisasjons- og samfunnsutvikling

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen