(Du er ikke pålogget) 
 

Gildeskål - Kommunal kompensasjonsordning (Covid19)

Opprett ny søknad på støtteordning

Stortinget har bevilget 1,75 milliarder kroner til kommunene, slik at de kan kompensere lokale virksomheter som er rammet av nasjonale eller lokale smitteverntiltak.

Sjøfossen Næringsutvikling har på egne av Gildeskål kommune fått tildelt kr. 250.000 av disse til fordeling til bedrifter i Gildeskål.

Målgruppe for støtte

Målet med midlene er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Det kan for eksempel være virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene som har opplevd økte kostnader eller økonomisk tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging.

Bevilgningen skal også fungere som en ventilordning for virksomheter som helt eller delvis faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen.

I tillegg til reiseliv, har næringsnettverket i Salten en tilrådning om å prioritere nystartede gründerbedrifter, og fellesformål som kan styrke næringslivet generelt.

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist for støtte er 1. mai 2021. Søknadene behandles i styremøtet til Sjøfossen Næringsutvikling i juni.

Bedrifter som allerede har sendt inn søknad om støtte fra det ekstraordinære næringsfondet høsten 2020 trenger ikke sende inn ny søknad, disse er allerede registrert.

Nye søknader skal sendes elektronisk, og søknadsskjema ligger på www.regionalforvaltning.no

Spørsmål? Ta kontakt på post@sjofossen-snu.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen