(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning - Oppdal kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

 

 

MERK: Kompensasjonsordningen våren 2021 er delt i to bevilgninger fra regjeringen.

 

Første del har frist 23. april og behandles i formannskapet 11. mai. Her disponeres inntil kr 642 779. Andre del har frist 14. mai og behandles i formannskapet 8. juni. Her disponeres inntil kr 1 846 000 og eventuelt restmidler fra første del. Det er først mulig å søke på andre del av ordningen fra 24. april.

 

Det er mulig å søke på begge delene, da må virksomheten sende inn søknad innen 23. april for å bli behandlet i første del og deretter legge inn søknad for behandling i andre runde i tidsrommet 24. april til 14. mai.

 

 

OM KOMPENSASJONSODNINGEN

 

Oppdal kommune er tilført midler (kr 642 779 og kr 1 846 000) fra regjeringen for å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

 

Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

 

Lokale virksomheter som er hardt utsatt som følge av koronapandemien kan søke om tilskudd hvis

 

a)     helt/delvis falt utenfor de generelle kompensasjonsordningene,

 

og/eller

 

b)    hatt betydelige ekstrakostnader/tap som følge av smittevernstiltak/nedstenging.

 

Det kreves at søker har virksomhet i Oppdal kommune, og all støtte er avgrenset til økonomisk aktivitet i Oppdal kommune.

 

 

For å søke på første del

 

Frist for å søke: 23. april 2021

 

For å søke på andre del

 

Frist for å søke: 14. mai 2021, søknaden må legges inn etter 23. april

 

Trenger du hjelp med å søke kan du kontakte Nasjonalparken Næringshage, post@nasjonalparkhagen.no.

 

Alle søknader blir behandlet samlet av formannskapet i Oppdal kommune hhv den 11. mai (del en) og 8. juni (del 2). De virksomheter som får innvilget støtte, får dette utbetalt i etterkant av vedtak.

 

For å legge inn din søknad gå til:

 

https://www.regionalforvaltning.no/

 

Søker må legge med vedlegg til søknaden som dokumenterer økte kostnader og/eller omsetningssvikt, og i hvilken grad virksomheten

 

1.     har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene

2.     er rammet av strenge smitteverntiltak

3.     har hatt kostander og/eller omsetningssvikt som følge av smitteverntiltak eller nedstengning

 

Benytt gjerne følgende oppstilling for vedlegget:

 

1.     Om virksomheten

a.     Eierskap

b.     Bransje og type virksomhet (hva slags økonomisk aktivitet og hva slags marked)

c.     Antall ansatte og årsverk

2.     Søkt/mottatt tidligere kompensasjon

a.     Hvilke kompensasjonsordninger kunne virksomheten ha benyttet?

b.     Hvilke ordninger er søkt (private og offentlige)?

c.     Er det mottatt tidligere kompensasjon eller hvorfor ble det avslått?

d.     Eventuelt beløp (søknad og bevilgning må legges ved)

3.     Konsekvenser av koronapandemi/smitteverntiltak

a.     Beskriv effekter og konsekvenser for virksomheten

b.     Omsetning (kr) i hittil i 2021, 2020 og 2019

c.     Resultat (kr) i hittil i 2021, 2020 og 2019

d.     Ansatte (antall ansatte og årsverk) i dag, 2020 og 2019

4.     Har virksomheten avlyst/redusert aktivitet? Ev. på hvilken måte/omfang?

a.     Oppstilling av tap som følge av koronapandemi med forklaring/begrunnelse

5.     Ekstrakostnader som direkte følge av smitteverntiltak (ikke tap)

a.     Attestert oppstilling av faktiske kostnader

6.     Betydning for virksomheten

a.     Hvordan vil kompensasjon bidra til virksomheten?

b.     Andre forhold for betydning av søknaden

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen