(Du er ikke pålogget) 
 

Namsskogan - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter vedrørende koronatiltak

Opprett ny søknad på støtteordning

I en ny runde med kompensasjons midler har Namsskogan Kommune blitt tildelt NOK 288.000

Søknadsfrist er satt til 31.01.2022.

Det skal søkes på: www.regionalforvaltning.no 

Målet med tilskuddet er å sette kommunen i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Ordningen skal også avhjelpe de virksomheter som helt eller delvis har falt utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunen skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak og gjelder særlig:

  • Støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning.
  • Reiseliv, arrangement- og servicenæringene
  • Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger og med særlig vekt på vekst, gründer og oppstartsbedrifter.
  • Selskaper som har tatt ut utbytte i 2021 blir ikke prioritert. 
  • Det kan ikke søkes på tidligere kompenserte tap.

Søknad om kompensasjon må dokumentere tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning. Dokumentasjonen må inneholde erklæring fra revisor/regnskapsfører.

Søker må i tillegg opplyse om hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvordan denne støtten er hjemlet. Dette gjelder spesielt tidligere tildelt støtte fra kompensasjonsordningen. Her må det fremlegges dokumentasjon på hvilke tap som er tidligere omsøkt og kompensert.

Namsskogan formannskap er delegert ansvar med forvaltningen av ordningen. 

Det skal søkes på: www.regionalforvaltning.no

Søknadsfrist er satt til 31.01.2022 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen