(Du er ikke pålogget) 
 

Namsskogan - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter vedrørende koronatiltak

Opprett ny søknad på støtteordning

Namsskogan kommune har fått tildelt kr. 500 000,- I statlige midler som kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.

Målet med tilskuddet er å sette kommunen i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Ordningen skal også avhjelpe de virksomheter som helt eller delvis har falt utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunen skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak og gjelder særlig:

  • Støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning.
  • Reiseliv, arrangement- og servicenæringene
  • Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger og med særlig vekt på vekst, gründer og oppstartsbedrifter.
  • Det kan også gis støtte til destinasjonsselskap og andre fellestiltak for reiselivet.

Søknad om kompensasjon må dokumentere tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning. Dokumentasjonen må inneholde erklæring fra revisor/regnskapsfører.

Søker må i tillegg opplyse om hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvordan denne støtten er hjemlet. 

Søknadsfrist er satt til11.06.2021

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen