(Du er ikke pålogget) 
 

Kautokeino kommune - Kommunal kompensasjonsordning 2 (2021)

Målet med denne ordningen er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av smitteverntiltak. Ordningen skal også avhjelpe de virksomheter som helt eller delvis har falt utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunen skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak og gjelder særlig:

  • Støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging
  • Reiseliv, arrangement- og servicenæringene
  • Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger og med særlig vekt på vekst, gründer og oppstartsbedrifter
  • Det kan også gis støtte til destinasjonsselskap og andre fellestiltak for reiselivet

Les nøye gjennom vedtektene for kompensasjonsordningen før utfylling. Utfyllende informasjon om denne finner du her: http://https//www.guovdageainnu.suohkan.no/aktuelt/kommunal-kompensasjonsordning-til-lokale-virksomheter.8260.aspx?sprak=1

Søknadsfrist for tilleggsbevilgningen er 18.10.2021. Hvis ikke alle midlene er tildelt etter søknadsfristen vil det åpnes en mulighet for å søke etter den siste fristen. Kommunen skal ha tildelt midlene før 01.11.2021. Vi oppfordrer særlig de bedriftene som tidligere ikke har fått støtte om å søke. 

 Hvis du har spørsmål om denne ordningen kan du ta kontakt med utviklingsleder Nils Runar Hætta på e-post: nrh@kautokeino.kommune.no eller på tlf.: 90 98 03 77.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen