(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter våren 2021 del 2

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter våren-2021 del 2 – UTLYSNING!

Sør-Fron kommune har fått tildelt midler som skal sette kommunen bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen gjelder særlig virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene.

Midlene tildeles med henvisning til KMD prop. 79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien. Tildelingsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har referanse 21/1215-31.

Søknadsfrist: 9. mai.

 

Utskrift av regnskap, forklaring eller annen dokumentasjon lastes opp som vedlegg. Det må også oppgis annen offentlig støtte som er mottatt. Skatteattest skal legges ved. Det er krav om at det ikke er skyldig offentlige skatter og avgifter.

 Mål for tilskuddet og krav til bruk av tilskuddet

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.
Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Overnattings- og serveringsbransjen har gjennom et helt år strukket seg til det ytterste for å få hjulene til å gå rundt. Derfor prioriterer Sør-Fron kommune spesielt reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene i denne kompensasjonsrunden. 

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen. 

Midler fra denne tildelingen, som ikke er gitt som tilsagn innen 01.11.2021, skal tilbakebetales til KMD.

Det er tilsvarende ordning i Nord-Fron og Ringebu. Det skal søkes til den kommunen bedriften har forretningsadresse i.

Søknad

Søknad opprettes i www.regionalforvaltning.no

  1. Opprett bruker (hvis du ikke allerede har bruker) – Logg inn
  2. Søk opp støtteordning – søk på Sør-Fron – velg Kommunal kompensasjonsordning
  3. Fyll ut alle felt – legg ved vedlegg og send inn

Informasjon om økonomi:

  1. Tapte inntekter knyttet til nedstengning ifm offentlige smittevernkrav
  2. Kostnader
  3. Antall ansatte og antall årsverk 2020

Det må også oppgis annen offentlig støtte som er mottatt.

Skatteattest skal legges ved. Det er krav om at det ikke er skyldig offentlige skatter og avgifter.

Dokumentasjon eller brev med tilleggsopplysninger lastes opp som vedlegg. 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen