(Du er ikke pålogget) 
 

(3) Tilskudd til klima- og miljøtiltak i næringslivet

Ordningen skal stimulere til grønn vekst i næringslivet, gjennom å støtte tiltak som bidrar til et mer bærekraftig forhold mellom bedriftenes verdiskaping og deres forbruk av ressurser.

Ordningen kan gi støtte til:

  • Forprosjekter for å utrede bedriftens muligheter for å realisere grønn vekst, maksimalt kr 25 000 i tilskudd pr. søknad.
  • Hovedprosjekter til investering i utstyr, kompetansetjenester etc. som er nødvendig for å realisere grønn vekst, maksimal kr 50 000 i tilskudd pr. søknad.

Inntil 20 % av prosjektkostnaden kan gis som tilskudd, men ikke mer enn kr 75 000, til samme tiltak eller aktør innenfor en investeringsperiode på 3 år.

Søker kan ikke til samme formål motta en samlet offentlig støtte på mer enn terskelen kr 400 000.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen