(Du er ikke pålogget) 
 

Kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Rendalen

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunal kompensasjonsordning til virksomheter som følge av Covid-19 pandemien

Rendalen kommune er tildelt 250.000,- fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter. Hensikten med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smittevernstiltak.

Støtten er rettet til virksomheter innenfor reiseliv-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle/nasjonale kompensasjonsordninger.

Søknadene vil bli vurdert samlet og søknadsfristen er 17. mai.

De nasjonale virkemidler er: Trykk her 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen