(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomhet // runde 2 // Lillehammer

Lillehammer kommune har fått nesten 6 millioner statlige kroner til bedrifter særlig berørt av smitteverntiltak. Disse utlyses nå med søknadsfrist mandag 10. mai. Vi oppfordrer potensielle søkere til å sette seg godt inn i kriteriene.

Det er to ordninger som nå utlyses:

  1. Det settes av 500 000 kroner til fellestiltak innenfor ordningen kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter. Næringsorganisasjoner eller andre som representerer flere bedrifter som er særlig rammet av smitteverntiltak kan søke. Søknadene skal behandles i Formannskapet 
  2. 5 078 000 kronene settes av til direkte bedriftsstøtte til bedrifter som har hatt en omsetningsnedgang på minst 20 % som følge av smitteverntiltak. Kriterier for ordningen er spesifisert under

Kriterier for ordning 2

  • Bedrifter registrert før 12. mars 2020 og som er berørt av smitteverntiltak
  • Omsetningsfall på over 20 % fra perioden mars 2019 - februar 2020 sammenlignet med perioden mars 2020 - februar 2021
  • Ikke være under konkursbehandling eller avvikling
  • Må drive lovlig og ha betalt skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 29. februar 2020
  • Selskaper som er del av et konsern kan søke, men kan kun søke for den delen av virksomheten som er lokalisert i Lillehammer. Tilsvarende kan selskaper med hovedkontor på Lillehammer, men der virksomheten foregår rundt i landet, kun søke om støtte til den delen av virksomheten som foregår i Lillehammer.

På generell basis er ordningen tillitsbasert, og det er en forventning om at søkerne oppgir riktige opplysninger. Det vil bli foretatt stikkprøver, og i tilfeller der det er oppgitt feilaktige opplysninger kan søker miste retten på å motta støtte.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen