(Du er ikke pålogget) 
 

Herøy kommune Kommunal kompensasjonsordning Covid-19

Opprett ny søknad på støtteordning

Stortinget bevilget i februar 1,75 milliarder til kommunene. Av dette får Herøy kommune 474 404,-.  Formålet er å kompensere bedrifter som er rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak, og som sliter økonomisk grunnet pandemien. I april vedtok KMD en fordeling av de resterende midlene på kr. 750 millioner av kompensasjonsmidlene til kommunene. Av disse fikk Herøy kommune tildelt kr. 250 000. For 2021 har kommunen derfor fått samlet kr. 724 404 i tildelt ramme. Etter at formannskapet i møte 24. august 2021 behandlet mottatte søknader med søknadsfrist 15. juli 2021 står det nå igjen en rest på rundt 97000 kroner. 

Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

Søknadsfristen er 30. september 2021.

Søknad om støtte skal gjøres på regionalforvaltning.no gjennom et eget søknadsskjema for denne ordningen («Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter»).

Som vedlegg til søknaden skal følge firmaattest, regnskap siste to år, samt bekreftelse/redegjørelse fra revisor eller regnskapsfører i forhold til bortfall av inntekter som følge av Covid-19.  Er det opplysninger søker unntatt offentlighet, så be om dette ved oversendelse av søknaden. Ved mottak av søknaden vil kommunen vurdere om kravene til unntak er oppfylt eller ikke.

Alle søknader vil bli behandlet samlet etter søknadsfristens utløp. Påregnet saksbehandlingstid vil være minst 1 måned.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen