(Du er ikke pålogget) 
 

Forskning og utvikling i Nordland (FoU) - Samfunnsutviklingsmidler

Opprett ny søknad på støtteordning

Virkemiddel

Forskning og utvikling i Nordland

Formål

Hovedmålet med virkemiddelet er å øke forsknings- og utviklings-aktivitetene i Nordland innenfor næringsliv, offentlig sektor og forskningsmiljøer. Virkemiddelet skal primært finansiere prosjekter som handler om å mobilisere til prosjektsamarbeid og om utviklingen av prosjekter i en tidlig fase. Prosjektene skal ha en ambisjon om å føre til etablering av hovedprosjekter gjennom andre finansieringsordninger. Dette må også sees i sammenheng med Regionale forskningsfond.

 

Hva kan støttes?

 • nettverkstiltak, møteplasser og læringsarenaer
 • oppbygging av satsingsområder for forskningsmiljø
 • mobilitet mellom FoU og arbeidsliv

Virkemiddelet skal gå til utviklingstiltak. Dette betyr primært prosjekter i en tidlig fase som krever utredninger og/eller konseptutvikling. Engasjement av flere aktører på tvers av sektorer, regioner, etc., er positivt og i noen tilfeller påkrevd. Det gis ikke støtte til ordinære driftskostnader, driftsoppgaver eller lovpålagte oppgaver. Maksimal prosjektperiode er tilsagnsåret pluss 2 år. Det kan søkes om utsettelse i 1 år.

 

Prioriterte områder

Nordland fylkeskommunes arbeid med FoU har følgende prioriterte innsatsområder: 

 • Utvikling av forskningsmiljøene i Nordland. 
 • Etablering av arenaer som bidrar til samarbeid om forskningsdrevet innovasjon i Nordland.

Hvem kan motta støtte?

 • universiteter og høgskoler
 • forskningsinstitutter 
 • kommuner
 • stiftelser
 • frivillige organisasjoner
 • bedrifter.

Søkerinstitusjonen må som hovedregel være etablert og ha sin hovedaktivitet i Nordland. 

Privatpersoner kan ikke motta tilskudd.

 

Støttenivå

Nordland fylkeskommune støtter som hovedregel inntil 50% av godkjente kostnader.

Søknadsfrist

1. september 2021
  For utfyllende informasjon om ordningen, besøk fylkeskommunens hjemmeside.

Kontaktpersoner

Terje Gustavsen, e-post: tergus@nfk.no, mobil: 906 83 511

Ann-Helen Haubakk, e-post: annhau@nfk.no, mobil: 472 44 083

Tommy Nilsen, e-post: tommini@nfk.no, mobil: 994 42 401

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen