(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning Evje og Hornnes 2021

Ny kompensasjonsordning/tilskudd til lokale virksomheter i forbindelse med koronapandemien

Evje og Hornnes kommune har fått bevilget kr.398.000 i nye kompensasjonsmidler fra staten. Fondet skal sette kommunen i bedre stand til å avhjelpe situasjonen til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smittetiltak.

Ordningen skal også kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Ordningen gjelder særlig støtte som kompenserer for kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning.

Ordningen administreres av Evjemoen Næringspark AS, som innstiller til formannskapet hvor endelig vedtak om tilskudd fattes.

Spesifisert regnskap for 2019 og 2020 må vedlegges søknaden.

Søknadsfrist 14.05.21.


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen