(Du er ikke pålogget) 
 

Bagatellmessig stønad til tiltak i møte med pandemien - lokale verskemder

Bagatellmessig stønad til tiltak i møte med pandemien  - Kompensasjonsordning til lokale verksemder i Samnanger kommune

Samnanger kommune er tildelt 653.800 NKR til vidare fordeling til lokale verksemder for å avhjelpe situasjonen for dei som er særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Ordninga skal kompensere lokale verksemder som har falt heilt eller delvis utanfor dei generelle kompensasjonsordningane.

Dette kan vera kostnader eller tap som følgje av smitteverntiltak og nedstenging. Stønaden er til verksemder innanfor reiselivs-, arrangement- og servicenæringane, og andre verksemder som av ulike grunnar fell utanfor generelle kompensasjonsordningar. Den lokale situasjonen vil verte avgjerande for kven som får stønad. Tilskotet vert gjeve som bagatellmessig stønad, der det ikkje vert krav om å spesifisere kostnader tilskotet skal dekke. Søkjar må oppgje  om verksemda har fått offentleg stønad i løpet av 2019,2020 og 2021.

Det er kunn søknadar sendt i regionalforvaltning.no som vert handsama. Frist for å sende inn søknad er 27 mai 2021.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen