(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning 2021-2

Kommunestyrets vedtak: Retningslinjer og overordna føringer som beskrevet i saken vedtas.

 

Bransjer som har mulighet til å søke: 
1. Reiseliv og transport (bl.a. overnatting, servering, skjenking, guider, turledere, drosje/transport av varer/personer) 
2. Serviceyrker og annet arbeid (bl.a. rengjøring, vaktmestertjenester, vakthold, velvære, kunst, sport, kultur, inkl. aktivitetsinstruktører). 
3. Kontorarbeid (bl.a. lager og transport, resepsjonister, økonomi- og kontormedarbeidere, sekretærer).

Det presiseres at alle private virksomheter som har blitt rammet av koronatiltak i 2021 har anledning til å søke.

Det er ønskelig å legge opp til en enkel søknadsordning på Regionalforvaltning.no for utvalgte bransjer/virksomheter og fordele midlene på innkomne søknader etter oppsatte kriterier. Det er viktig å prioritere bedrifter som er særlig rammet av nedstengingen av Viken fylke i perioden 16.3-11.4.2021.
Ordningen annonseres på kommunens hjemmeside, kommunens facebookside og gjennom Flå Vekst og har søknadsfrist tirsdag 1. juni. 

Kriterier: 
1. Kun bedrifter som har operativ virksomhet i Flå kommune kan motta tilskudd. 

2. Destinasjonsselskap kan søke om fellestiltak som gjelder flere næringsdrivende

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen