(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning Løten 2021 del 3

Opprett ny søknad på støtteordning

Gjennom statsbudsjettet 2021 - kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter kap. 553 post 68, har Løten kommune i henhold til Stortingets budsjettvedtak av 18.06.2021, mottatt kr. 340 000 til fordeling til lokalt næringsliv. 

 

Målet med ordningen er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter. 

Målgruppen er de som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smittevernstiltak.

Det vil vektlegges om de har falt helt eller delvis utenfor øvrige kompensasjonsordninger, og har mistet kundegrunnlaget som følge av smittevernstiltak.

Dette kan være

  • Lokale virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements-, lokalmat- og serveringsnæringene, som har opplevd økte kostnader som følge av smitteverntiltak, og/eller som har faste kostnader og forpliktelser i forbindelse med nedstenging og gjenåpning.
  • Lokale tjenesteytende næringer og handelsvirksomheter.    
  • Øvrige virksomheter som helt eller delvis faller utenfor de generelle kompensasjonsordningene, og som er sterkt berørt.

 

Ordningen omfatter

  • Økte kostnader som følge av smitteverntiltak.
  • Faste kostnader og/eller forpliktelser som ikke er dekket av andre ordninger.
  • Dersom det er andre elementer som dere mener bør tas med i vurderingen, bes dette beskrives.  

 

Utdrag fra regnskap som viser kostnader og tap må vedlegges søknaden som vedlegg.

Ordningen gjelder for perioden 1. mars 2021 til og med 30. juni 2021.  

 

Søknaden er basert på tillit, men bekreftelse fra regnskapsfører/revisor kan etterspørres.  

Søker må ha tilhørighet til Løten. 

Kostnader som er dekket gjennom andre kompensasjonsordninger støttes ikke.

Ordningen med kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter kommer i tillegg til støtte til bedriftsrettede utviklingsprosjekter som Løtens næringsliv kan søke gjennom næringsfondet, Innovasjon Norge, Innlandet fylkeskommune og andre.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen