(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning for Hadsel kommune 2

MULIGHET FOR Å SØKE OM KOMPENSASJONSMIDLER FRA HADSEL  KOMMUNE

Søknadsfrist er 20. august 2021.
Hadsel kommune skal fordele kr. 635 000,- til virksomheter som har vært særlig rammet av lokale eller sentrale smittevernstiltak.  Det åpnes nå for at virksomheter kan søke på disse midlene.

Hvem kan søke:
Søknadsrunden er åpen for alle virksomheter som mener de treffer kriteriene.

Ved behandling av søknadene vil det prioriteres å støtte aktører som har vært stengt eller forhindret fra å drifte som normalt som følge av lokale eller nasjonale føringer. Eksempelvis frisører, hud- og kroppspleie, treningssentre, serveringssteder, arrangementer, reiselivsaktører mv.

Hva kan det søkes om:
Inntil 100% av de tapte inntekter og økte kostnader som søker kan dokumentere og argumentere for at har oppstått som følge av pandemien. Det gis fratrekk for andre kompensasjoner som er gitt i samme periode.

Hva må dokumenteres:
I søknaden skal bedriften beskrive og dokumentere:

  • I hvilken grad de har vært rammet av lokale og nasjonale smittevernstiltak.
  • Hvilke økte kostnader og tapte inntekter dette har medført.
  • Komplett regnskap for 2019 og 2020. (Foreløpig regnskap hvis årsregnskap ikke er avlagt)
  • Hvorvidt man har søkt andre kompensasjonsordninger, og om man (ikke) har fått innvilget disse søknadene.
  • Oversikt over eventuell mottatt bagatellmessig støtte for 2019, 2020 og 2021.

Hvordan søkes det:

  1. Gå på www.regionalforvaltning.no og opprett bruker for virksomheten.
  2. Søk opp “Kommunal kompensasjonsordning for Hadsel kommune 2" i søkeruten til høyre
  3. Opprett søknad, fyll ut nødvendig info og legg ved den etterspurte dokumentasjonen.
  4. Send inn søknaden.
  5. Husk frist for søknad 20. august. Lever gjerne så fort som mulig!

Hvordan behandles søknadene:
Hvis det kommer inn søknader (som tilfredsstiller kriteriene) som samlet er mer enn de midlene kommunen har tilgjengelig, vil det prioriteres å gi 100% støtte til de næringene som er nevnt som prioriterte – før det gis tilskudd til andre næringer.

Hvis det ikke er nok tilskuddsmidler til å gi 100% støtte til de prioriterte næringene, vil støtteprosenten tas ned for å kunne tildele til alle godkjente aktører.

Endelig vedtak om fordeling foretas i Hadsel kommunes formannskap den 26. august 2021

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen