(Du er ikke pålogget) 
 

Kompensasjonsordning 3 Trondheim kommune

Kompensasjonsordning 3 for næringslivet i Trondheim 
 
 
Stortinget vedtok den 25. juni 2021 å bevilge ytterligere 750 millioner til kommunene for å hjelpe lokale virksomheter som er hardt rammet av pandemien. Dette er tredje runde med støtte fra staten og Trondheim kommune er tildelt 37,7 millioner som skal fordeles til næringslivet (tilsagnsbrev fra Kommunal og moderniseringsdepartementet 25.06.21).

Kompensasjonsordningen skal gå til virksomheter i Trondheim som er hardt rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak i forbindelse med Covid 19. Ordningen skal kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. 

Det kan søkes enten til bedriftsrettet støtte eller til fellestiltak: 

- 30 mill er avsatt til bedriftsrettet støtte til virksomheter innenfor detaljhandel (utenom dagligvare), skjenke-og serveringsbransjen og kulturell virksomhet, sport- og fritidsaktiviteter (utenom idrettslag) og andre virksjoneter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. Støtte gis i samsvar med statsstøtteregelverket som bagatellmessig støtte, begrenset oppad til kroner 300 000 pr virksomhet/bedrift.

- 4,7 mill er avsatt til fellestiltak der aktører som tilrettelegger for økonomisk aktivitet, sysselsetting og verdiskaping ved hjelp av arrangement som bidrar til gjenåpning av bysamfunnet og ved tilrettelegging for byens grunder- og oppstartsmiljø. Maks støttebeløp pr. søknad er kroner 1.500.000. Tilskudd gis i samsvar med statsstøtteregelverket. 

 
 
Søknadsfrist: 15. september. 

Om dere lurer på noe ang kompensasjonsordningen, ta gjerne kontakt med

Julie Berg Stein: julie.berg.stein@trondheim.kommune.no, mob 47864394

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen