(Du er ikke pålogget) 
 

Alstahaug - kommunal kompensasjonsordning (Covid-19) runde 4

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter som følge av Covid-19

Mål

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Hvem kan søke om midler?

Kommunene skal bruke midlene på lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging. Støtte gis til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, drosjebiltransport, turbiltransport, overnatting, reisearrangører og andre virksomheter som har tilknytning til reiseliv og opplevelsesnæringer og  som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. 

Virksomheter som har søkt tidligere på kompensasjonsordningen, men ikke fått støtte eller fått begrenset støtte, kan også søke på del 4.

 

Støtten gjelder for 2021

Støtte skal være med på å kompensere for omsetningssvikt, kostnader eller tap i perioden januar – november  2021.

Statsstøtteregelverk

Tilskuddet følger regelverket Notifisert ordning under Covid-19-rammeverket.

 

Søknadsfrist

19. november 2021

Søknadsportal

Søknader mottas kun via www.regionalforvaltning.no

Krav til vedlegg/dokumentasjon

  • Regnskap 2019 og 2020
  • Regnskap så langt i år fra regnskapsfører
  • Bekreftelse/redegjørelse fra revisor eller regnskapsfører ift bortfall av inntekter som følge av Covid-19.
  • Det må anføres i friteksten hvor mange årsverk bedriften sysselsetter i normalår (2019) og i 2021.

Alle søknader vil bli behandlet samlet etter søknad fristens utløp. Påregnet saksbehandlingstid vil være minst 1 mnd.

For nærmere opplysninger kan kommunal- og næringssjef Stig-Gøran Olsen kontaktes på tlf 918 80 704.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen