(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning Del 3 - Tysvær kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - del 3 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Prop. 195 S (2020-2021)- Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2021 og Prop. 79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien.

Hensikten med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak, og som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.  Det skal særlig vektlegges støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning.

Spørsmål kan rettes til kommunalsjef Asbjørn Moe: asbjorn.moe@tysver.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen