(Du er ikke pålogget) 
 

Lyngen kommune - kommunal kompensasjonsordning av april 21

Dette tilskuddet skal avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Denne ordningen er i hovedsak rettet mot lokale destinasjonsselskap og fellesskapstiltak innen reiselivet.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen