(Du er ikke pålogget) 
 

Åfjord Kommune, KMD Covid19 støttemidler 2021-3

Åfjord Kommune har mottatt midler fra KMD for å kunne avhjelpe lokalt næringsliv med tap og kostnader som en følge av Covid19.

Støttebeløpet mottatt er Kr 552.000,-

Formannskap vedtok 22.09.2021 følgende kriterier:

Støttepakken skal ha fokus på de bedrifter som er ekstra belastet som følge av Covid19.

Søknadskriterier:

Dokumentert underskudd på driften pga. covid19 akkumulert pr. 31.08.2021.

Bedrifter som hadde underskudd på driften før covid19 inntraff mars 2020 må kunne dokumentere at covid 19 har påført bedriften ytterligere utfordringer/ underskudd.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen