(Du er ikke pålogget) 
 

Fauske kommune - kommunal kompensasjonsordning - del 4

FAUSKE KOMMUNE – KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING – DEL 4

Fauske kommune har fått tildelt kr.3.057.000,- i statlige midler som kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter – nasjonalt notifisert ordning – av 18.06.21 (kalt Fauske kommune – Kommunal kompensasjonsordning – del 4).

Dette er fjerde runde med tildeling av midler rettet mot virksomheter som er økonomisk rammet av tap for bortfall av besøkende fra land utenfor EØS-området.

Kommunen skal bruke midlene på lokale virksomheter som er rammet av smitteverntiltak eller tap som følge av bortfall av reisende fra land utenfor EØS-området. Kun næringsvirksomheter med tilhold innenfor Fauske kommunes grenser og med adresse i kommunen kan motta støtte.

Ordningen er søkbar via regionalforvaltning.no som Kommunal kompensasjonsordning Fauske kommune – del 4. Det finnes eget skjema for å søke. For utfyllende informasjon om ordningen og søkekriterier, se Aktuelt (faunakf.no)

Søknader som mangler dokumentasjon vil ikke bli behandlet og dermed avslått.

Fauna KF behandler innkomne søknader og rapporterer til formannskapet om fordeling av midlene. Det legges opp til en tildelingsrunde.

Fauna KF gjør oppmerksom på at opplysninger som gis vil være offentlige etter offentlighetsloven.

For info eller spørsmål kontakt: heidi@faunakf.no eller mob.99868506

 

SØKNADSFRIST:21.11.2021.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen