(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal komp. ordning til flyplasskommuner, notifisert ordning

Sandefjord kommune lyser ut 5,857 millioner kroner i statlige midler til lokale bedrifter som er berørt av pandemien. Midlene tildeles virksomheter som har inntektstap knyttet til reisende fra land utenfor EU/EØS. Søker må dokumentere bortfallet av inntekter knyttet til reisende fra land utenfor EU/EØS-området.

Søknadsfrist: 25. november.

Disse kriteriene gjelder:

 1. Bedrifter innen reiseliv og overnatting kan søke. Søker må oppgi hvilken NACE-kode
  (næringskode) virksomheten er registrert som.
 2. Søker kan ikke ha utestående eller utsatte skatter og/eller avgifter. Dette verifiseres
  med en skatteattest utstedt 17. november 2021 eller senere.
 3. Søkere må ha hoveddelen av virksomheten i Sandefjord kommune.
  Konserntilknyttede bedrifter kan søke, men må redegjøre for hvordan midlene
  anvendes lokalt.
 4. Søkegrunnlaget er inntektsfall fra og med mars 2020 til og med september 2021.
 5. Bedrifter som har hatt bortfall av inntekter fra reisende utenfor EØS bes dokumentere
  bortfallet med utgangspunkt i sammenligning av regnskap fra 2019 med årsregnskap
  hittil i 2021. Regnskapsfører skal ha verifisert regnskapet. Perioden før 2020
  dokumenteres gjennom bookingoversikter eller tilsvarende som viser aktivitetsnivået
  mot gjester fra områder utenfor EØS.
 6. Midlene tildeles som Den nasjonalt notifiserte ordningen under Covid-19-
  rammeverket i tråd med reglene om offentlig støtte. I søknaden må det fremlegges
  oversikt over mottatte midler fra alle offentlige støtteordninger eller lignende i 2019,
  2020 og 2021.

Bedrifter som mottar tilskudd skal senest en måned etter utbetaling rapportere til Sandefjord kommune i regionalforvaltning.no om hvordan midlene er anvendt. Denne skal være verifisert av revisor/regnskapsfører.

Det utbetales ikke tilskudd til bedrifter som er konkurs eller som har lagt ned driften.

Hvordan søke:

Søkere skal benytte søknadsskjema fra Regionalforvaltning.no  Kommunal komp. ordning til flyplasskommuner (notifiserte ordning).  Tildelingen skjer administrativt som et enkeltvedtak med klageadgang som behandles i henhold til forvaltningsloven.

Utfylling av søknaden

Økonomisk informasjon i søknadsskjemaet:

I søknadsskjemaets side 3:
Benytt kun kolonne 2020: Oppgi inntektsfallet fra reisende utenfor EU/EØS i hele pandemiperioden (1. mars 2020 - 30.september 2021) 

Obligatoriske vedlegg som lastes opp:

 1. Skatteattest fra 17. november 2021 eller nyere. 
 2. Dokumentert bortfall med utgangspunkt i sammenligning av regnskap fra 2019 med årsregnskap hittil i 2021. Regnskapsfører skal ha verifisert regnskapet.
 3. Bookingoversikter eller tilsvarende som viser aktivitetsnivået mot gjester fra områder utenfor EØS før 2020.
 4. Konserntilknyttede bedrifter: Må redegjøre for hvordan midlene anvendes lokalt

Brukerveiledning i regionalforvaltning.no finnes her: Support : REGIONALFORVALTNING.no - Brukerstøtte

Kontaktperson Anne Grethe Bakken, Sandefjord kommune på agb@sandefjord.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen