(Du er ikke pålogget) 
 

Ullensaker kommune - Kommunal kompensasjonsordning Covid 19, omsetningsnedgang

Opprett ny søknad på støtteordning

Utlysning: Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, del 5 Ullensaker kommune

Ullensaker kommune er tildelt om lag 57 millioner kroner til kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter som er særlig økonomisk rammet av koronapandemien.

Tilskuddet skal bidra til å opprettholde arbeidsplasser i kommunen. Flyplassrelatert virksomhet og reiseliv er prioritert.

 

Søknadsfrist er 6. desember 2021.

 

Næringsvirksomheter som kan søke:

NACE: 49.32       Drosje

NACE: 49.392     Turbil

NACE: 51.21       Lufttransport med gods

NACE: 52            Lagring og andre tjenester tilknyttet transport

 NACE: 55            Overnatting

NACE: 56            Servering

NACE: 77.11       Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner

 NACE: 77.35       Utleie og leasing av lufttransportmateriell

NACE: 79.11       Reisebyrå

NACE: 79.12       Reisearrangørvirksomhet

 

For å kunne motta kompensasjon fra denne ordningen må søkerne bekrefte/dokumentere følgende:

Bedriften må ha virksomhet i Ullensaker kommune og ha vært økonomisk skadelidende som følge av koronapandemien.

 

I søknaden må omsetningstap som følge av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak under covid-19- pandemien redegjøres og beskrives. Omsetningstapet må kunne dokumenteres og kunne etterprøves.

Tildelinger vil gjøres i sammenheng med antall søknader, søknadsgrunnlaget, dokumentasjon og tilgjengelige midler til fordeling.

 

 Vurderingsgrunnlaget består av den innrapporterte omsetningssvikten for perioden

01.03.2020 – 31.12.2020 + 01.01.2021 – 31.10.2021 målt opp mot tilsvarende periode i 2019.

Det dere eventuelt har fått i tidligere tildelinger fra kommunale og statlige kompensasjonsordninger i forbindelse med Covid-19 kommer til fradrag. Se eksempel under viktig info.

 

Bedrifter kan i denne runden tildeles inntil 40 prosent av omsetningstapet i kompensasjon.

Legg ved et oppsett av bedriftens omsetning pr. måned fra 2019, 1/3 til 31/12 2020 og 1/1 fram til 31/10 2021. Bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører på bortfall av omsetning. Dette skal være signert.

NB! Husk å oppgi all annen støtte fra annen offentlig kompensasjonsordning (kommune, Innovasjon Norge, stat eller fylke de tre siste år fra søknadsdato). Dersom bedriften tilhører et konsern, må det oppgis hvor mye konsernet har mottatt totalt.

 

 Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, ref. gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18, kan ikke tildeles støtte.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med Linda Sjåstad Andreassen, tlf. 907 68 311

 

Tilskuddet gis under regelverket for offentlig støtte: 

Nasjonalt notifisert ordning under Covid-19-rammeverket. Veileder (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) H-2496

 

Eksempel på oppsett fra regnskapsfører:

 

Selskapsnavn
Omsetningssvikt for periode: 01.03.2020 - 31.10.2021
Periode Omsetning ekskl. MVA *) Omsetning ekskl. MVA i 2019 Omsetningsnedgang
01.03.2020 - 31.12.2020 målt mot tilsvarende periode i 2019 1 000 000 2 000 000 -1 000 000
01.01.2021 - 31.10.2021 målt mot tilsvarende periode i 2019 800 000 2 100 000 -1 300 000
Omsetningsnedgang i pandemien     -2 300 000
Mottatte tilskudd ifm. Covid-19      1 300 000
Netto omsetningsnedgang     -1 000 000
Maksimum kompensasjon beregnet med inntil 40% av omsetningsnedgangen: 400 000 (SØKNADSBELØP)
*) Omsetningsbeløpet skal være eksklusive mottatte tilskudd ifm. Covid-19
HUSK UNDERSKRIFT!

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen