(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond - ekstraordinære midler (Covid-19) - Sør-Varanger kommune

Næringsfondet

Sør-Varanger kommune har fått tildelt 2,65 millioner kroner i ekstraordinære midler til næringsfondet i forbindelse med regjeringens krisepakke under koronapandemien. Midlene skal bidra til å hjelpe bedrifter som på grunn av koronapandemien sliter med høy arbeidsledighet, og eventuelt nye prosjekter. Formannskapet i Sør-Varanger kommune vedtok den 19.08.2020 at tilskudd til reiselivsnæringen skal prioriteres ut år 2021. Det er ingen søknadsfrist for å søke på disse midlene. De vil behandlet etter næringsfondets vedtekter, i tillegg til midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond. Søknader behandles av utvalg for næringsfond, etter vedtatt møteplan.

 Bruken av Sør-Varanger kommunes næringsfond skal gjenspeile de mål og strategier som trekkes opp i kommuneplan og øvrige næringsrettede plandokumenter. Fondet skal særlig bidra til å fremme et mer variert, konkurransedyktig, utadvendt og lønnsomt næringsliv, basert på kommunens geografiske fortrinn og andre fortrinn. Næringsfondet skal engasjere seg i så vel private som offentlige næringsrettede prosjekter som bidrar til å sikre eller øke sysselsettingen i Sør-Varanger kommune.

Hvor mye støtte man kan få, vil avhenge av prosjektets art. Næringsfondet kan yte tilskudd til bedriftsutvikling, kommunalt tiltaksarbeid og grunnlagsinvesteringer. Du kan lese mer om hva det kan søkes på i næringsfondets vedtekter og retningslinjer.

Prosjekter med totalkostnad under kroner 60.000,- kan avgjøres administrativt og behandles fortløpende med normal behandlingstid på under tre uker. Alle andre søknader behandles av fondsstyret, som har egen møteplan med om lag fire møter pr år. Søknadsfrist er den 20. i måneden før møtet. Møteplan finnes på www.svk.no

Vedtekter for Sør-Varanger kommunes næringsfond finnes på følgende nettadresse, her er det også mulig å søke via kommunens elektroniske søknadsskjema: https://www.svk.no/naeringsfondetFor spørsmål kan man sende henvendelser til:
Sør-Varanger kommune, plan- og utviklingsavdelingen: 
postmottak@sor-varanger.kommune.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen