(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning for virksomheter i Kongsvinger kommune #6

Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter rammet av covid-19 restriksjoner. Søknadsfristen er 16. januar 2022.

Kongsvinger kommune er tildelt kr. 980 000 til kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Søknadsfrist er 16.01.2022 klokka 23.59. Tildeling vi bli gjort av formannskapet. 

Hvem kan søke om midler?

Formålet med kompensasjonsordningen er å avhjelpe situasjonen i næringsliv som igjen er rammet av nye smittevernrestriksjoner.

Bedrifter i disse bransjer vil bli prioritert:

  1. Servering og skjenking
  2. Reisearrangør og overnatting

Kommunene skal bruke midlene på lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak innført i desember 2021. Søkere som har opprettholdt sin drift i perioden vil prioriteres. 

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen. 

Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling.

For alle overnevnte kategorier gjelder:

  • Tilskudd vil bli gitt etter notifisert ordning støtte etter statsstøtteregulativet
  • Driften må være lokalisert i kommunen

Vi ber om følgende vedlegg:

  • Skatteattest og eventuell dokumentasjon på innvilget betalingsutsettelse fra Skatteetaten ved skylte beløp. Ved eventuelle betalingsanmerkninger mot bedriften, må forklaring fra autorisert regnskapsfører foreligge.
  • Halvårsregnskap 2021, periodisert og kontospesifisert med både balanse og resultat
  • Foreløpig regnskap desember 2021
  • Årsregnskap 2020.
  • Tidligere mottatt støtte ifm covid-19.

Hensikten med tilskuddet å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Søknad sendes elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no. Søknaden må inneholde foretakets navn og organisasjonsnummer, tilskuddsbeløp og hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt, og hvem som har gitt denne støtten.

Har du spørsmål til utlysningen eller søknaden, ta kontakt med enhetsleder Næring og miljø: Lars Helge Aasvestad på e-post lars.helge.aasvestad@kongsvinger.kommune.no 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen