(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning Grue - runde 6

Kompensasjonsordning for bedrifter som er rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak

Kommunene har fått tilført nye midler fra KMD til den kommunale kompensasjonsordningen (pulje 6), og Grue kommune har kr. 408 000 til fordeling. Søknadsfrist er 16. januar 2022 (kl. 23.59)

Hvem kan søke om midler?

Formålet med kompensasjonsordningen er å avhjelpe situasjonen i lokalt næringsliv som igjen er rammet av nye smittevernrestriksjoner vinteren 2021-22.

Bedrifter i disse bransjer vil bli prioritert:

            1          Servering og skjenking

            2          Reisearrangør og overnatting

            3          Bedrifter som rammes av markedssvikt (avbestillinger, færre kunder) eller har høye kostnader forbundet med å              opprettholde smittevernregler.

            4          Bedrifter som velger å opprettholde aktivitet.

Kommunene skal bruke midlene på lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.

Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling.

 For alle overnevnte kategorier gjelder:

                      Tilskudd vil bli gitt etter notifisert ordning støtte etter statsstøtteregulativet

                      Hoveddelen av driften må være lokalisert i Grue kommune

                      Lokale avdelinger i større konsern, vil normalt være utelukket fra ordningen.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen