(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter 2021 Bokn kommune

Bokn kommune -  kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder januar 2021

Bokn kommune har fått tildelt kr 250 000 som kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder som er særleg hardt råka av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. 

 

Mål for tilskotet og krav til bruk av tilskotet

Målet med ordninga og tilskotet er å setja kommunane raskt i stand til å avhjelpa situasjonen for lokale verksemder i næringa, gjennom tildeling av kompensasjonstilskot. Tilskotet skal derfor særleg bidra til å oppretthalda arbeidsplassar og viktig kompetanse i bedrifter som er ramma av dei siste smitteverntiltaka

Krav til søknad:

Søknad om støtte skal registrerast på www.regionalforvaltning.no i eit nytt søknadsskjema laga for denne ordninga med desse krava til søknaden:

  • Kontaktopplysningar og organisasjonsnummer
  • Informasjon om økonomi og tapte inntekter
  • Informasjon om eventuelt anna offentleg støtte

Vedlegg til søknaden: Kort grunngjeving for søknaden

        Rekneskapsoversikt attestert av rekneskapsførar

Målgruppa er lokale  små- og mellomstore verksemder med forretningsadresse i Bokn

 

Vurdering av søknadar
Formannskapet i Bokn kommune behandlar dei innkomne søknadene etter innstilling frå administrasjonen i januar 2022 med mål om utbetaling i februar 2022.

For ytterlegare informasjon, sjå:  Nye 500 millioner kroner til koronakompensasjon til hardt rammede næringer - regjeringen.no

 

Krav til bruk av tilskotet:

Statsstøtteregelverket : Kommunal støtte til verksemder må vere i samsvar med regelverket for offentleg støtte.

 

Formannskapet i Bokn kommune behandlar dei innkomne søknadene etter innstilling frå administrasjonen i januar 2022 med mål om utbetaling i februar 2022.

 

Søknadsfrist 16.01.2022

 

Korleis søke om støtte?

Søknad sendast elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no  

Søknadsfrist

16/01-2022 

Anna informasjon

  • Opplysningar som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlege etter offentleglova.
  • Ordninga følgjer reglar i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om utlysing, saksbehandling, klage, kontroll m.m.

Kontaktperson
For spørsmål og hjelp i søknadsprosessen, ta kontakt med Ingeborg Skjølingstad på tlf . 40 40 54 78 eller e - post  post@bokn.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen